30 marca jeleniogórscy radni obradować będą w ratuszu na 48. sesji. W porządku obrad są między innymi uchwały o zawarciu umów partnerskich z ukraińskimi miastami Równe i Tarnopol. Rada Miejska Jeleniej Góry ma także przyjąć uchwałę potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Marii Aleksandrowicz ministerialnej odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
3. Zmiany porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2022 – 2043
7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2022 rok
8. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych trenów w rejonie ulic Sobieszowskiej i Jagiellońskiej w Jeleniej Górze
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Jagodowa
12. Projekt uchwały w sprawie nadania rondu nazwy – Rondo Jerzego Szmajdzińskiego
13. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Jeleniej Góry
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej Jeleniej Góry potępiającego rosyjską agresję na Ukrainę
15. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie z Miastem Równe
16. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie z Miastem Tarnopol
17. Projekt uchwały w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z miastem Włodzimierz (ros.Влади́мир, Władimir) w obwodzie Włodzimierskim Federacji Rosyjskiej
18. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry PA.1510.4.2022
20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry PA.1510.6.2022
21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry PA.1510.3.2022
22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
23. Sprawy różne:
a) wybór przedstawicieli (3 radnych) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry,
b) wybór przedstawiciela do Rady Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze.
24. Zamknięcie sesji.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.