W urzędzie marszałkowskim złożono aż 302 wnioski, a kwota oczekiwanych dotacji wynosiła ponad 34 miliony złotych. Przy wyborze uwzględniono stopień przygotowania zabytku do przeprowadzenia zakładanych prac, rzetelność kosztorysu inwestycji, a także efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej. Nie bez znaczenia były również możliwość udostępnienia zabytku dla społeczności lokalnej, jak i wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

 

W naszym regionie (w gminach) dotacje otrzymały:
Bolesławiec (gmina)
– Fundacja „Twoje Dziedzictwo” na kościół poewangelicki w Żeliszowie: remont budynku etap IX, przywrócenie, renowacja, uzupełnienie i remont stolarki okiennej – 30 000,00
Bolków
– Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Zamek Bolków na remont drewnianego wejścia do wieży dziobowej i generalny remont zewnętrznego wejścia na wieżę – 30 000,00
– parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie na remont budynku kościoła filialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Mysłowie (odwodnienie, drenaż oraz izolacja przeciwwilgociowa, wykonanie drenażu opaskowego; odprowadzenie wód opadowych; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów) – 25 000,00
– Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku (IX etap: prace konserwatorskie, budowlane oraz stabilizacja konstrukcyjna pałacu i murów obronnych, zadaszenie skrzydła południowego) -34 000,00
Gryfów Śląski
– parafia pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach na remont dachu, drenaż, odwodnienia i izolację ścian fundamentowych kościoła parafialnego – 34 000,00
Jeżów Sudecki
– parafia pw. św. Michała Archanioła w Czernicy na ratunkową rekonstrukcja dachu (wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia połaci dachowej naprawa więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu) kościoła parafialnego – 30 000,00
Jelenia Góra
– parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze na kontynuację prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym (etap 4.: konserwacja czterech filarów ołtarza wraz z rzeźbami i dekoracją ornamentalną) – 40 000,00
– parafia pw. św. Marcina w Jeleniej Górze – Sobieszowie na konserwację estetyczną empory lewej strony nawy (etap IV: prace konserwatorskie empory organowej wraz z kolumnami i obrazami) w kościele filialnym pw. NSPJ – 25 000,00
– parafia pw. św. Erazama i Pankracego w Jeleniej Górze na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – zabezpieczenie przed niszczeniem wyprawy tynkarskiej i zachowanej polichromii oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kaplicy św. Anny – 34 000,00
– parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze na remont elewacji budynku kultu religijnego wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi cerkwi – 25 000,00
Kamienna Góra
– parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie na kontynuację prac remontowych dachu kościoła pw. św. Józefa w Krzeszowie (wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji: etap II remontu kościoła – 80 000,00
– Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie na kontynuację konserwacji i renowacji barokowego obrazu „Święty Benedykt” z klasztoru ss. Benedyktynek w Krzeszowie (etap II: konserwacja techniczna i estetyczna obrazu) – 15 000,00
– Opactwo jw. Na kontynuację konserwacji kolekcji barokowych obrazów z klasztoru ss. Benedyktynek w Krzeszowie (etap V: konserwacja 2 obrazów olejnych) – 20 000,00
Leśna
– parafia pw. św Jana Chrzciciela w Leśnej na remont sklepień (awaria budowlana: ustabilizowanie i zabezpieczenie konstrukcji sklepień) koscioła Chrystusa Króla – 45 000,00
Lubań
– parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu na stabilizację konstrukcyjną sklepień nawy (awaria budowlana: kontynuacja prace budowlane przy sklepieniach nawy) kościołą ewangelickiego Marii Panny – 40 000,0
– parafia Bożej Królowej Polski w Radogoszczy – Nawojów Łużycki na konserwację renesansowych kamiennych krużganków (kontynuacja prac) w kościele pw. Chrystusa Króla – 35 000,00
– parafia jw. na wymianę okien kościoła (kontynuacja prac przy obiekcie: wymiana okien przy zastosowaniu stolarki okiennej nawiązującej do stosowanej w renesansowych dworach śląskich) -29 000,00
– parafia pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy na konserwację elementów barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy (etap III: prace konserwatorskie elementów ołtarza) – 35 000,00
– parafia pw. Objawienia Pańskiego w Radostowie Średnim na kontynuację prac remontowych kościoła (etap II: naprawa pokrycia i elewacji hełmu wieży) – 30 000,00
Lubawka
– parafia pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim na kontynuację konserwacji renesansowego sgraffita na elewacjach ścian dawnej szkoły parafialnej przy kościele pw. św. Rodziny w Chełmsku Śląskim (V etap) – 20 000,0
– parafia jw., na kościół parafialny pw. św. Rodziny (konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych dekoracji sztukatorskich; etap III) – 25 000,00
Lubomierz
– parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Wojciechowie na kontynuację ratunkowej konserwacji barokowych obrazów stacji Drogi Krzyżowej (etap VII) z kościoła parafialnego – 20 000,0
– parafia jw., na kontynuację konserwacji ołtarza głównego wraz z obrazem ołtarzowym „Trójca Święta” z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Maciejowcu (etap II) – 20 000,00
Lwówek Śląski
– Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Lwówku Śląskim na prace zabezpieczające budynek klasztoru (kontynuacja robót – ostatni etap prac: wymiana stolarki okiennej, remont elewacji, wykonanie płyty odbojowej) – 40 000,00
– Parafia pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach na prace ratunkowe konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu (etap 2., rozebranie pokrycia dachowego z dachówki, wzmocnienie i naprawa więźby, oczyszczenie, impregnacja, odgrzybianie, położenie nowej dachówki oraz zamontowanie instalacji odgromowej) – 40 000,00
– Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim na kontynuację konserwacji kamiennej elewacji i wymiany tynków ściany południowej kościoła, etap – 40 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim Płóczki Górne na kontynuację prac remontowych (ratowniczy remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła) – 40 000,00
Marciszów
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Jeleniej Górzena kontynuację dalszych prac konserwatorskich i restauratorskich w Pałacu Ciechanowice przy XVI i XVIII -wiecznych dekoracjach malarskich ściany południowo-wschodniej sali nr IV pierwszego piętra (konserwacja renesansowych i barokowych malowideł na ścianach) – 20 000,0
Sudeckie Przedsiębiorstwo jw., na kontynuację dalszych prac konserwatorskich i restauratorskich w Pałacu Ciechanowice przy XVII-wiecznej dekoracji malarskiej ściany sali nr V pierwszego piętra, konserwacja renesansowych i barokowych malowideł na ścianach – 10 000,00
Mirsk
– parafia pw. Św. Barbary w Rębiszowie na remont dachu (etap II: remont więźby dachu i wymiana pokrycia dachowego) w kościele parafialnym – 40 000,00
– parafia pw. Zwiastowania NMP w Mirsku na remont elewacji wieży kościoła parafialnego (IV etap) – 20 000,0
– parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Giebułtowie na remont hełmu i elewacji wieży kościoła parafialnego – 20 000,00
Mysłakowice
– parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie-Dąbrowica na fumigację kościoła pw. Matki Bożej Jasnogórskiej-Uzdrowienia Chorych (prace ratunkowe: fumigacja wnętrza kościoła dla unicestwienia drewnojadów niszczących struktury konstrukcji drewnianych) – 17 000,0
Nowogrodziec
– parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu na remont pokrycia dachu zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja – 25 000,00
Olszyna
– parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie na, III etap ratowniczego remontu drewnianego polichromowanego stropu (pełna konserwacja estetyczna 20 kasetonów) – 35 000,00
Podgórzyn
– Czyste Lasy Czyste Miasto Marcin Chalecki Staniszów na kontynuację prac konserwatorskich oraz zabezpieczenie zamku Księcia Henryka – 35 000,00
Siekierczyn
– parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zarębie na remont pokrycia dachowego wraz z renowacją i konserwacją szczytowej ściany ceglanej od strony zachodniej kościoła parafialnego – 35 000,00
Sulików
– parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie – Miedziana na kontynuację prac remontowych dachu, remont elewacji wieży wraz z odtworzeniem historycznej kolorystyki obiektu – 35 000,00
Świerzawa
– parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Nowym Kościele na ratowniczy remont zagrożonego zniszczeniem polichromowanego stropu (etap I: ratownicza konserwacja odspojonych i spękanych tynków sklepiennych pokrytych cennymi polichromiami) – 20 000,
– parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie na kontynuację prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele parafialnym – 20 000,00
Warta Bolesławiecka
– parafia pw. Narodzenia NMP w Warcie Bolesławieckiej na remont pokrycia wieży kościoła pw. Świętego Marcina w Iwinach – 25 000,0
– parafia pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych na wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych organów w kościele parafialnym – 25 000,00
– parafia pw. Świętej Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim na kontynuację konserwacji barokowego ołtarza z grupą rzeźbiarską „Ukrzyżowanie” z kaplicy Męki Pańskiej w kościele parafialnym (etap II) – 40 000,00
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.