Jeleniogórskie szkoły ponadpodstawowe opublikowały listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. Teraz trzeba potwierdzić zamiar uczęszczani do danej szkoły.

Informacja urzędu miasta

Miasto Jelenia Góra przygotowało w publicznych szkołach ponadpodstawowych, dla których jest organem prowadzącym, 1596 miejsc, w tym:

– liceum ogólnokształcące – 504 miejsc w trzech szkołach,

– technikum – 840 miejsc w siedmiu szkołach,

– branżowa szkoła pierwszego stopnia – 224 miejsca w trzech szkołach,

– liceum sztuk plastycznych – 28 miejsc w jednej szkole.

W dniu 18.07.2023 r. zostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Samo zakwalifikowanie się kandydata nie oznacza przyjęcia do szkoły. W dniach od 19-28.07.2023 r. kandydat potwierdza wolę przyjęcia do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, do której został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)

– w przypadku szkoły zawodowej -zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W dniu 31 lipca 2023 r. szkoły podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Ponadto, w tym samym dniu do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty przekazywane są informacje o wolnych miejscach w danych szkołach ponadpodstawowych, które są publikowane na stronie internetowej https://kowroc.pl/wolne-miejsca. Na wolne miejsca odbywa się nabór uzupełniający już poza systemem elektronicznym, co oznacza, że należy osobiście zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami i założyć dokumenty.

Fot iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.