Jeden z największych operatorów telewizji kablowej w Polsce stosował praktyki niezgodne z prawem, naruszając w ten sposób dobro swoich klientów. Tak uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który postawił spółce zarzuty.

Naliczali opłaty, choć nie powinni

Konsumenci związani umowami ze spółką Vectra niespodziewanie zostali listownie poinformowani, że abonament za świadczone wobec nich usługi będzie wyższy niż pierwotnie ustalony. Podstawą miała być klauzula, którą operator umieszczał w umowach jednostronnie. Działaniom tym przyglądał się prezes UOKiK Tomasz Chróstny, który początkowo upomniał przedsiębiorstwo, aby wycofało się w nieuczciwych praktyk. Tzw. wezwanie miękkie zostało jednak zignorowane, a Vectra S.A. nie odstąpiła od kwestionowanych praktyk.

„W podejmowanych przez nas na rynku interwencjach wielokrotnie wskazywaliśmy, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy, a do takich bez wątpienia zalicza się cenę usługi, może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. Temu służą właśnie klauzule modyfikacyjne, dzięki którym konsument zawierając umowę dysponuje informacją w jakich konkretnie sytuacjach może wystąpić modyfikacja warunków świadczonej usługi, w tym jej ceny. Nie można jednak takich postanowień wprowadzać jednostronnie, to jest z pozycji silniejszej strony jaką jest przedsiębiorca” – wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. 

Będą konsekwencje

W związku z zaistniałą sytuacją szef urzędu dopatrzył się w działaniu operatora sieci kablowej znamion naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Tomasz Chróstny zadecydował o postawieniu spółce zarzutów. Następstwem rzeczonego postępowania może być kara pieniężna w wysokości 10 proc. rocznego dochodu przedsiębiorstwa. Ponadto Vectra może zostać wezwana do zaprzestania stosowania nieuczciwych metod naliczania opłat oraz pokrycia wszystkich zaistniałych dotychczas szkód finansowych, na które narażeni zostali klienci spółki.

UOKiK przypomina, że konsumenci mogą skorzystać z pomocy urzędu, dzwoniąc pod numer Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 (infolinia konsumencka) lub przesyłając wiadomość na adres e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

News4Media/ fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.