Za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych będzie można otrzymać odszkodowanie. Pieniądze mają pochodzić od producentów preparatów.

Rząd przyjął właśnie przepisy, które powołują Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. To nic innego jak pieniądze na odszkodowania dla osób, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne. W dokumencie zapisano, że świadczenie będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Rzecznika Praw Pacjenta. Na rozpatrzenie złożonego wniosku będzie miał maksymalnie 60 dni.

Obecnie obowiązujące przepisy nie zapewniają środków prawnych (osobom szczepionym przeciwko COVID-19, jak i realizującym szczepienia obowiązkowe), które umożliwiałyby szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z działaniami niepożądanymi w wyniku podania szczepionki.” – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało nowe przepisy i dodaje, że odszkodowanie będzie zryczałtowane. Ma być uzależnione od długości okresu hospitalizacji pacjenta.

Jakie kwoty?

Na 10 tys. zł może liczyć osoba, która w wyniku zaszczepienia spędziła w szpitalu od 14 do 30 dni. Jeżeli hospitalizacja trwała powyżej 120 dni, to górny limit odszkodowania wynosi 100 tys. złotych. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, co wymaga obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł. Resort jednocześnie zaznacza: „Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu. Opłata będzie podlegać zwrotowi w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego. Rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu tej opłaty zawarte będzie w decyzji w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego”.

Co ważne, o pieniądze będą mogły starać się osoby, u których działania niepożądane wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po 26 grudnia 2020 r. (w przypadku szczepień przeciw COVID-19) oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych po 1 stycznia 2022 r. Pieniądze nie będą pochodziły z budżetu państwa, ale od firm farmaceutycznych i hurtowni, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę preparatów do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Na razie rząd nie podaje daty wejścia nowych przepisów w życie.

News4Media, fot.: iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.