Nieźle wypadły powiaty regionu jeleniogórskiego w 20. edycji Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu sporządzonym przez Związek Powiatów Polskich. Wszystkie znalazły się na czołowych miejscach swoich kategorii. Rewelacyjnie oceniono Jelenia Górę, która wśród miast na prawach powiatu uplasowała się na 2. miejscu.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku. W rankingu mogą uczestniczyć wszystkie samorządy szczebla powiatowego.

Laureaci Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu są typowani w 4 kategoriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu.

W trakcie oceny samorządów powiatowych eksperci Związku Powiatów Polskich przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w jedenastu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Kolejność na liście wyróżnionych zależy od wyników osiąganych przez samorząd oraz od realizowanych działań. Co ważne, ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów ZPP w trybie online i trwa przez cały rok.

Nagrody laureatom poszczególnych kategorii wręczono na zakończonym wczoraj w Karpaczu Zgromadzeniu Ogólny Związku Powiatów Polskich.

W kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców w czołowej „trzydziestce” (taka liczbę sklasyfikowanych podaje ZPP) znalazły się dwa „nasze” powiaty: na miejscu 11. powiat lubański, a na miejscu 30. – powiat lwówecki. Zabrakło tylko (też mieszczącego się w tej kategorii powiatu kamiennogórskiego). Miejsca powiatów regionu są niezłe, ale dystans do ścisłej czołówki – duży. Gdy zwycięzca w tej kategorii – powiat augustowski – zdobył aż 62 200 punktów, to powiat lubański 35285, a powiat lwówecki – 4640.

Podobnie w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców, gdzie miejsca powiatów karkonoskiego – 19. – i zgorzeleckiego – 24. – są niezłe, ale różnica ze zwycięzcą znacząca. Powiat raciborski zdobył 37 655 punktów, karkonoski – 33145, a zgorzelecki – 23 915. W zestawieniu zabrakło powiatu bolesławieckiego.

Taka różnica jest też widoczna w odniesieniu do Jeleniej Góry, która – zajmując 2. miejsce w kategorii miast na prawach powiatu może ogłosić sukces. Ale dystans do zwycięzcy – Nowego Sącza – jest spory, bo te miasta zdobyły odpowiednio 50 548 i 61 610 punktów. Trzecia Legnica ma tych punktów 41 680. Z drugiej strony przewaga pierwszej trójki nad kolejnymi, sklasyfikowanymi miastami jest ogromna. Czwarty w rankingu Rzeszów ma tych punktów tylko 19 905.

Z uwagi na liczbę punktowanych kategorii (aż 63) nie sposób wskazać punktacji za wszystkie jeleniogórskie aktywności. Jelenia Góra maksymalna punktacje zdobyła w 33 kategoriach, punktowanych od 50 do 9000 tys. punktów. Z kolei w 9 kategoriach nie zdobyła żadnych punktów. Maksymalnie oceniono m.in. ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych w danym roku (9000 pkt.), ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych w danym roku (6000), czy za za wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez NGO (1000).

Zdecydowanie do poprawy jest brak udźwiękowienia strony www urzędu/mówiącą przeglądarkę na stronie www urzędu (0/700), brak Kodeksu Etycznego radnych, brak wydarzeń prezentujących działalność organizacji pozarządowych (0/300), czy mała aktywność w zakresie partnerstwa publiczno-prywatno-społecznego w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i integracji lokalnej (0/800).

Fot. ZPP

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.