Wczoraj pojawiła się w mediach informacja o tym, że NIK po kontroli przeprowadzonej w jeleniogórskim Urzędzie Miasta, wskazał na szereg nieprawidłowości, do których miało dojść w latach 2018 – 2020. W ślad za tym poszło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej o nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz o wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym.

Kontrola dotyczyła finansowania i wspierania działalności spółek z udziałem miasta jako jednostki samorządu terytorialnego. Kontrolerzy zakwestionowali fakt połączenia spółek JTBS i Tanie Mieszkanie oraz przekazania nieruchomości miejskiej spółce JTBS, gdyż odbyło się to bez zgody Rady Miejskiej w Jeleniej Górze. NIK uznał także udzielanie ulg wypłacie zobowiązań podatkowych spółce Tanie Mieszkanie za nieuprawnione.

NIK ocenił, że prezes zarządu JTBS w 2018 pobrał nienależne wynagrodzenie w kwocie 19 tysięcy złotych. Z drugiej strony wskazał na zaniżanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej spółki.

Kontrolerzy NIK mieli również zastrzeżenia co do dwóch członków rad nadzorczych w spółkach miejskich, gdyż jednocześnie byli pracownikami zajmującymi się nadzorem właścicielskim.

W związku z ujawnieniem tych faktów, dziś została zwołana konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, podczas której przekazano następujące oświadczenie:

„Miasto otrzymało informację, że NIK skierowała do Prokuratury pismo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w nadzorze nad działaniami jednej ze spółek.

Fundamentalnie nie zgadzamy się z zarzutami, uznajemy je za co najmniej chybione.

Niejednokrotnie wczesnej NIK także formułowała zastrzeżenia, a Miasto –w toku dalszego postępowania – przedstawiało swoją argumentację, uznawaną później za prawidłową. Tak było m.in. w sprawie rewitalizacji Teatru, gdzie wstępnie nie uznano nam wydatków na kwotę ponad 7 mln zł, a w konsekwencji, po odwołaniu, wypłacono wszystko. Podobnie było w sprawach cmentarzy komunalnych kilka lat temu.

Jedna z redakcji zadała pytanie: jakie konsekwencje wobec których osób zostaną wyciągnięte po tej ostatniej kontroli?

Prezydent Miasta nie może już wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec osoby, która w imieniu Miasta rzekomo prowadziła jak to stwierdzono – „nienależyty nadzór nad sprawami spółki”. Ta osoba została tuż po kontroli pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli, co jest koincydencją zdarzeń zapewne zupełnie przypadkową.”

3 komentarze

  1. Najlepsze ostatnie zdanie. Osobnik narobił szkód w spółce, po czym za karę zatrudnił się w NIK. 😂😅😅😂😅😆. Ręka rękę myje

  2. PO jak podwyżki. Odpowiedź

    Oni są NIEWINNE . One są NIEWINNE . Sławomir Nowak też niewinny jest. One przeca so Z PO-PSL-SLD a UNE to niewinność, pracowitość mają w genach SOWIECKO–GERMAŃSKICH. A co UNE takie się po prostu urodziły i to nie jest ich wina tylko GENY SĄ WINNE. A tak to wina PIS-u jest i Zbyszka Ziobry i Kaczora ci jednego przeca. Co nie.??????

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.