Elektroniczny nabór kandydatów do szkół średnich rozpocznie się 17 maja br. Informacje o zasadach rekrutacji oraz kierunkach, jakie oferują placówki w Jeleniej Górze będą dostępne na stronach szkół oraz na portalu jeleniogórskiego urzędu miejskiego. Ciekawą ofertę przygotowały technika.

W Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej zostanie utworzona klasa technikum transportu kolejowego. Patronat nad klasą objęły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Najlepsi uczniowie tych klas będą mieli możliwość otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wiedząc o tym, że po ukończeniu szkoły czekają na nich wolne stanowiska pracy.  Ukończenie technikum transportu kolejowego daje możliwość zatrudnienia jako kierownik pociągu, konduktor, nastawniczy, manewrowy.

Ponadto w ZSPUiBS zaproponowane zostaną jak co roku kierunki: technik architektury krajobrazu, geodeta, leśnik, technik papiernictwa oraz weterynarii.

W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych otwarty został nowy kierunek nauczania – „Technik przemysłu mody”. Dyrekcji szkoły udało się pozyskać nowoczesny sprzęt dzięki zaangażowaniu się w realizację projektu unijnego „Szkolimy zawodowo”. Dzięki nowemu wyposażeniu uczniowie tworzą własne kolekcje ubrań. Młodzi adepci kierunku „Przemysłu mody” uczą się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć.

Nowości planowane są również w Liceum Sztuk Plastycznych. Od przyszłego roku szkolnego w „Plastyku” funkcjonować będzie nowa specjalizacja – „techniki druku artystycznego”, która nawiązywać będzie do bogatych lokalnych tradycji artystyczno-drukarskich widocznych w twórczości Józefa Gielniaka oraz Friedricha Iwana. Nauczyciele nowego kierunku będą wprowadzać uczniów w świat technik graficznych. Uczniowie będą się uczyć powyższych technik drukarskich projektując i realizując ilustracje książkowe, cykle graficzne inspirowane lokalnym krajobrazem, fauną i florą oraz autorskie cykle graficzne.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych oraz Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 jak co roku przygotowują ofertę edukacyjną obejmującą kształcenie uczniów w zawodach związanych z uprawianiem turystyki, m.in. technika hotelarstwa, organizacji turystyki, żywienia i usług gastronomicznych, a także kucharzy, kelnerów.

W ostatnim okresie w ZSET rozpoczęto kształcenie w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Z roku na rok coraz większa liczba uczniów jest zainteresowana nauką tego zawodu. Kierunek stał się popularny, ponieważ coraz prężniej rozwijająca się branża Transport-Logistyka-Spedycja oferuje ciekawe i dobrze wynagradzane miejsca pracy.  Poza ofertą związaną z branżą turystyczną ZSET w JG w poprzednim roku szkolnym rozpoczął kształcenie w zawodzie technik rachunkowości. Absolwenci tego kierunku są stale poszukiwani do obsadzenia stanowisk gwarantujących ciekawą i dobrze płatną pracę.

W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” nowe kierunki odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku pracy. I tak kierunek: „Operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” (czyli operatora wtryskarek do plastiku) uruchomiono we współpracy z firmami Jelenia Plast i Simet S.A. Ponadto zmieniono kierunek „Technik cyfrowych procesów produkcji” w kierunek „Technika poligrafii i grafiki cyfrowej” – bo takie było zapotrzebowanie lokalnych wydawnictw, firm poligraficznych, projektujących wizerunki, numizmatycznych. „Lakiernik” przekształcony został konkretnie w „Lakiernika pojazdów samochodowych” – zgodnie z najnowszymi wytycznymi resortu i w ramach współpracy z największymi warsztatami i salonami samochodowymi z miasta i regionu. Zwiększony znacznie został nabór na „mechanika pojazdów samochodowych”. Dzięki firmie DRÄXLMAIER uruchomiono dwie pracownie dla automatyków przemysłowych (mechatroników).

W Zespole Szkół Elektronicznych od 2017 roku funkcjonuje „Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej” gwarantujący absolwentom ZSE zawód z przyszłością przy obsłudze systemów telewizji kablowych oraz przy produkcji i obsłudze sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe. Natomiast w ubiegłym roku uruchomiony został „Technik programista” – to jeden z najbardziej perspektywicznych nowopowstających zawodów w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest to kierunek, który w ubiegłym roku rekrutacyjnym cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem u ośmioklasistów.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oprócz liceum ogólnokształcącego, oferowana jest nauka na kierunkach: technik analityk , technik ochrony środowiska i technik optyk. Kierunek technik analityk i technik ochrony środowiska są dedykowane głównie dla kandydatów zainteresowanych pracą w laboratoriach specjalistycznych, chemicznych, analityki medycznej jak również pracą w ośrodkach badań zajmujących się ochroną środowiska.

Nauka na kierunku technik optyk umożliwi poznanie wad wzroku oraz odpowiednie dobranie szkieł korekcyjnych. Ten kierunek idealnie przygotuje do kontynuowania nauki między innymi na studiach o kierunku Inżynieria biomedyczna – Optyka medyczna.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.