W ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku zarząd województwa dolnośląskiego wskazał do realizacji pięć projektów, kluczowych dla rozwoju sieci kolejowej w regionie.

Ostatni pociąg 20 lat temu

Wśród nich jest rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia (skomunikowanie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska).

Połączenie kolejowe do Bogatyni zlikwidowano 20 lat temu. W tym samym czasie ten sam los spotkał 31 odcinków linii ruchu pasażerskiego. Pociągi kursowały do Bogatyni od lat 50-tych ubiegłego wieku. W latach 80. odprawiany był stąd pociąg bezpośredni do Warszawy Wschodniej. Składy jeździły również do Białegostoku. 3 kwietnia 2000 roku podjęto decyzję o zamknięciu linii kolejowej ruchu pasażerskiego na odcinku Bogatynia – Mikułowa. Dziś tory niszczeją, a budynki po dworach popadają w ruinę. Program Kolej + daje nadzieję, że to się zmieni.

Program Kolej +

Celem Programu jest kolejowe połączenie miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Program zakłada modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych, a także inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. – Planujemy przejąć i przywrócić do życia jak największą liczbę linii kolejowych w regionie, co będzie możliwe m.in. dzięki programowi Kolej+. Chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Pięć projektów

W ramach Kolej + planowane są także:

Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław. Projekt zakłada wybudowanie podstawowej infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej (WKM) na kierunkach Wrocław – Środa Śląska, Wrocław – Wołów oraz Wrocław – Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów WKM.

Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Rewitalizowany miałby być odcinek linii kolejowej nr 284 zarządzany przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednocześnie dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego, który został przejęty na rzecz samorządu województwa dolnośląskiego.

Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem. Będzie to możliwe dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna, która jest własnością samorządu województwa dolnośląskiego oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 pomiędzy stacjami Wrocław Główny a Kobierzyce.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno (skomunikowanie Sycowa, Kępna, Wielunia ze stolicą Dolnego Śląska)

Zależy nam na ciągłym poszerzaniu kolejowej mapy Dolnego Śląska. Chcielibyśmy, aby Dolnoślązacy mieli jak najlepszy dostęp do kolei i łatwy dojazd do stolicy województwa. W przypadku rewitalizacji linii nr 285 projekt zakłada rozbudowę linii do układu dwutorowego, co pozwoli na uruchamianie połączeń na linii Wrocław – Kobierzyce – Niemcza – Piława Górna – Dzierżoniów Śl. – Bielawa przebiegającej na linii kolejowej nr 310 – informuje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Według szacunków zarządu łączna wartość projektów opiewa na kwotę ok. 500 mln złotych, z czego wkład samorządowy wyniesie 15 procent.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.