Dla kogo hulajnoga elektryczna?

Z pewnością nie dla najmłodszych, bo nowe przepisy zezwalają na korzystanie z niej po ukończeniu 10 roku życia, pod opieką dorosłych i tylko w strefie zamieszkania. Aby jeździć samodzielnie, trzeba mieć 18 lat, prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T albo kartę rowerową. Nowe prawo przewiduje zasady, których trzeba będzie przestrzegać: – maksymalna prędkość poruszania się nie może przekroczyć 20km/h, po chodnikach nie można jechać szybciej, niż idą piesi, ale nie ustalono dokładnej wartości, – kierujący musi ustąpić p

ieszym również na ścieżce rowerowej,

– zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt i rzeczy,

– należy trzymać kierownicę oburącz,

– wzbronione jest poruszanie się na hulajnodze elektrycznej pod wypływem alkoholu (powyżej 0,2 promila),

– parkowanie musi odbywać się w sposób równoległy do krawężnika, przy zachowaniu 1,5 metra wolnego miejsca na chodniku lub w wyznaczonych obszarach,

– dozwolone jest poruszanie się po jezdni, jeśli nie ma w pobliżu drogi rowerowej ani chodnika,

– kierowcy wyprzedzający hulajnogę muszą zachować odstęp min. 1 metra oraz ustępować pierwszeństwa wyjeżdżając z drogi podporządkowanej.

UTO – urządzenia transportu osobistego

W tej kategorii urządzeń hulajnogi elektryczne się nie mieszczą, ale określono, czym UTO są. Z definicji wynika, że są to urządzenia napędzane silnikiem, bez siedzenia i pedałów, np. deskorolki elektryczne. Zasady nakładają na użytkowników zakaz przekraczania prędkości 20 km/h, poruszanie się po ścieżkach rowerowych i chodnikach. W przeciwieństwie do hulajnogistów, użytkownicy nie skorzystają z jezdni. Kierujący UTO zobowiązani są do zachowania trzeźwości i ruchu prawostronnego.

UWR – urządzenia wspierające ruch

Uregulowania przepisów doczekali się też m.in. wrotkarze i deskorolkarze, bo definicja UWR mówi o urządzeniach sportowo – rekreacyjnych, napędzanych siłą mięśni w pozycji stojącej.

Prawo pozwoli na poruszanie się za ich pomocą bez specjalnych uprawnień i ograniczeń wiekowych, po chodnikach i drogach rowerowych. Zabronione jest jedynie przewożenie osób i rzeczy oraz przemieszczanie się pod wpływem alkoholu.

Nowe przepisy zezwalają też samorządom na kontrolę i egzekwowanie ustalonych zasad. Policja będzie karać hulajnogistów mandatami od 100 do 500 zł m.in. za korzystanie z telefonu w czasie jazdy, niedozwolone parkowanie oraz nieustępowanie pierwszeństwa. Przepisy wejdą w życie 20 maja.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.