Niezauważalnie w życie weszło prawo, które daje urzędnikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nowe uprawnienia. Mogą upomnieć się o dawno już wypłacone pieniądze. I to z odsetkami.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać już 18 września, ale wiele osób, fachowców nie zwróciło na nie uwagi. Dopiero teraz opisał je serwis prawo.pl. Chodzi o nowelizację prawa dotyczącego działalności ZUS. Urzędnicy zyskali nowe narzędzia w swojej działalności i teraz mogą żądać zwrotu przyznanych świadczeń.

Dotyczy to rent, wcześniejszych emerytur, świadczeń macierzyńskich. Zakład może upomnieć się o wypłacone środki do pięciu lat wstecz i do z odsetkami. Przy czym urzędnicy sprawę mogą zweryfikować w dowolnym momencie.

Prawo.pl zauważa jeżeli ktoś otrzyma niekorzystną dla siebie decyzje, może się od niej odwołać, a takie postępowanie może trwać nawet kilka lat. „Natomiast, jeśli dana osoba zapłaci należność w terminie wskazanym przez ZUS, to nie będzie on mógł naliczać odsetek za okres od dnia przypadającego po dniu wydania decyzji do dnia spłaty (art. 84 ust. 1a usus).” – serwis przytacza opinię radcy prawnego Magdaleny Januszewskiej, która specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego. Ekspertka zauważa, że nowe przepisy odwracają dotychczasową sytuację.

Kolejny prawnik, Przemysław Hinc dodaje, że do tej pory ZUS miał zweryfikować zasadność wypłaconego świadczenia przed jego realizacją. Obecnie ten obowiązek jest w praktyce z Zakładu zdjęty. „ZUS będzie wypłacał pieniądze na podstawie wniosku i załączonych do niego dokumentów, a na jego weryfikację będzie miał 5 lat.” – mówi ekspert.

News4Media/ fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.