Z dniem 8 marca 2022 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze do spraw prewencji – kom. Ryszardowi Figurze.

Kom. Ryszard Figura służbę w Policji rozpoczął w 2007 roku. Od początku służby związany jest z jeleniogórską policją, z pionem prewencji. Przez kilka lat piastował stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie I Policji w Jeleniej Górze oraz w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. W służbie wykazuje się zaangażowaniem, życzliwością i dbałością w realizacji zadań.

Jest policjantem, który właściwie kieruje pionem prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Angażuje się w nadzór nad prawidłowym przebiegiem służby podległych mu funkcjonariuszy. Z dniem 8 marca br. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu powierzył mu obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze do spraw prewencji.

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.