Na modernizacje drogi DK 3 od Bolkowa do Maciejowej, a przede wszystkim na obwodnicę Kaczorowa z równym utęsknieniem czekają mieszkańcy i turyści. To niestety jeszcze dość odległa perspektywa, bo ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji planowane jest dopiero w 2023 r. Niemniej zleceniodawca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wykonał kolejny krok w tym kierunku, przeprowadzając wymagane konsultacje społeczne.
Konsultacje spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców zwłaszcza Kaczorowa i Mysłowa, bo inwestycja może znacząco wpłynąć na warunki życia w tych miejscowościach. Już przed konsultacjami zgłaszali wiele uwag. Uważano tam, że forsowane przez GDDKIA przebiegające przez wsie wersje obwodnicy utrudnią życie tym mieszkańcom, którzy mają pola i łąki po drugiej stronie planowanej drogi. Obawiano się także, że duża inwestycja drogowa prowadzona przez środek wsi naruszy system hydrologiczny. Przeciwnicy poprowadzenia obwodnicy przez Kaczorów i Mysłów uważają też, że dodatkowo wybór tych wariantów oznaczałby zniszczenie – przez nadmierny ruch i ciężki transport – dróg powiatowych w Płoninie, Starych Rochowicach, Wierzchosławicach i Wierzchosławiczkach.
Mieszkańcy Kaczorowa i Mysłowa mówili o swojej determinacji, by nie dopuścić do realizacji którejś z wersji przecinającej obie wsie. – Przygotowujemy duży baner, a jeśli sytuacja przybierze zły obrót będziemy blokować krajową „3” – zapowiadali mieszkańcy.
Te obawy jasno wyrazili w konsultacjach. Złożyli 153 ankiety lub protesty zbiorowe.
– Najwyższe zainteresowanie tematem wystąpiło wśród mieszkańców miejscowości Kaczorów, Mysłów i Radomierz. Duże emocje budził wariant W6, przebiegający przez Kaczorów; z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej. Mieszkańcy Kaczorowa oraz Mysłowa zgłaszali protest wobec realizacji wariantu W6. przedstawiając obawy dotyczące ingerencji inwestycji w poszczególne działki, infrastrukturę systemu wodnego oraz emisji hałasu oraz spalin związanych z przebudową DK3. Głównymi argumentami odnośnie odrzucenia zaproponowanych wariantów był aspekt pogorszenia komfortu życia mieszkańców, utrata wartości nieruchomości, a także stopień ingerencji w środowisko przyrodnicze na skutek wdrożenia inwestycji. Właściciele nieruchomości, a także przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiali uwagi. Koncepcje te dotyczyły wielokrotnie budowy przejazdu gospodarczego dołem, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogą gminną nr 114310D, jak i przebudowy skrzyżowania planowanej DK3 z DP 2750D oraz DP 2735D w Radomierzu, a także zmianie przekroju drogi na 2+2. Wnoszono o zapewnienie oświetlenia na skrzyżowaniach, bezpiecznych przejść dla pieszych oraz ekranów akustycznych w pobliżu zabudowań. – informuje GDDKiA.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.