Zbliża się głosowanie na przedstawione przez mieszkańców Jeleniej Góry projekty obywatelskie. Tych, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną, jest aż 38, więc będzie w czym wybierać. Głosowanie trwać będzie od wtorku 5 października 2021 (od godz. 8:00) do wtorku 12 października 2021 (do godz.14:00).

W ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego przyjmowane były projekty w trzech kategoriach: projekty „twarde” – inwestycyjne, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, doposażeniu lub remoncie czy modernizacji infrastruktury miejskiej (łączna kwota budżetu 2.150 tys.), projekty „miękkie” – nieinwestycyjne (prospołeczne, kulturalne, oświatowe, sportowe) – (łączna kwota budżetu 300 tys.), projekty „zielone” – ułatwiające adaptację miasta do zmian klimatu, przyjazne dla środowiska i bytowania zwierząt (łączna kwota budżetu 250 tys.).

W tym roku do wyboru jest kilka projektów dotyczących m.in. budowy/remontu placów zabaw, ulic czy boisk, Domu Harcerza, inną propozycją jest „Sercu na ratunek”, czyli zakup kardiologicznego sprzętu medycznego do karetki specjalistycznej pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Część projektów „miękkich” ma na celu pomoc seniorom, inne dotyczą organizacji imprez sportowych czy języka angielskiego w przedszkolach.

Głosować może każdy mieszkaniec Jeleniej Góry. Jedna osoba może oddać najwyżej trzy głosy – jeden w ramach projektów „twardych”, jeden w ramach projektów „miękkich” i jeden w ramach projektów „zielonych”, warto więc przemyśleć wybór. Głosowanie odbywa się na dwa sposoby, za pomocą Portalu Partycypacji Społecznej na stronie: konsultacje.jeleniagora.pl (przy wybranym projekcie klikamy „ODDAJ GŁOS”) albo papierowo w jednym z wyznaczonych punktów (należy stawić się osobiście):

w głównym budynku Ratusza (w holu na parterze),

w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6a,

w filiach Książnicy Karkonoskiej (ul. Cieplicka 172 – Muflon, Plac Piastowski 32, ul. Wrocławska 71, ul. Sygietyńskiego 7),

w Biurze Obsługi Mieszkańców Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Różyckiego 19.

Do realizacji trafią projekty, które uzyskają największą liczbę głosów w każdej kategorii, a także mieszczą się w puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski, określonej w Regulaminie Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Lista ta pojawi się na stronie internetowej miasta Jelenia Góra 21 października 2021.

Tekst: mm

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.