Terminy wypłat dodatkowego świadczenia pokrywają się z terminami świadczeń, które emeryci i renciści otrzymują z ZUS co miesiąc (1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca). „Trzynastki” trafią do osób, które 31 marca 2020 r. miały ustalone prawo do emerytur i rent i pobierały już to świadczenie. Dotyczy to także: emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających z programu Mama 4 plus.

Na rękę 981 zł

Dodatkowa jednorazowa emerytura wynosi 1200 złotych brutto czyli 981 zł na rękę. Będzie wypłacana „z urzędu”, więc nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS wypłaci ją wszystkim uprawnionym automatycznie.

„Trzynastka” będzie także zwolniona od egzekucji komorniczych i innych potrąceń, nawet jeśli trafi na konto bankowe. W przypadku renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna „trzynastka”. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.