Z początkiem nowego roku gӧrlitzka linia autobusowa A zastąpi linię P, która dotychczas obsługiwała połączenia transgraniczne Zgorzelec-Gӧrlitz. Burmistrzowie Zgorzelca i Gӧrlitz podpisali 4 października „Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego transportu publicznego.”

Porozumienie to efekt półtorarocznej pracy polsko-niemieckiej grupy roboczej, która przez kilka miesięcy pracowała nad optymalnym wariantem nowego transgranicznego połączenia autobusowego i założeniami dla zintegrowanej oferty taryfowej: Bilet Europa-Miasta. Opracowany przy wsparciu Związku komunikacyjnego ZVON projekt porozumienia został przedstawiony podczas majowej wspólnej sesji rad miast Zgorzelca i Gӧrlitz. Przyjęto, że najlepszym rozwiązaniem dla transgranicznej komunikacji będzie wydłużenie trasy miejskiej linii autobusowej A w Gӧrlitz o trasę: granica – ul. Wolności- ul. Partyzantów – ul. B. Domańskiego – ul. Emilii Plater – ul. M. Langiewicza – ul. H. Sienkiewicza – ul. T. Kościuszki – granica w Zgorzelcu. Transgraniczne połączenia mają być skorelowane z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej w Zgorzelcu i Gӧrlitz, co ułatwi przesiadki. Grupa określiła też wysokość partycypacji finansowej miasta Zgorzelec w zadaniu, którego realizacja w większej części spoczywa na mieście Gӧrlitz, ustalając je na poziomie 20 tys. euro rocznie.

„Cieszę się, że nasze półtoraroczne działania finalizujemy dzisiaj podpisując porozumienie i dziękuję ZVON-owi za możliwość skorzystania z ich nieocenionego doświadczenia przy ustalaniu taryf i siatki połączeń. To pierwszy z kilku bardzo ważnych wspólnych projektów, który udało się sfinalizować. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować dobrą współpracę między naszymi miastami.” – Rafał Gronicz, burmistrz miasta Zgorzelec

Podpisany w dniu 4 października dokument to kolejny kamień milowy na drodze do wspólnej komunikacji miejskiej dla Europa-Miasta Zgorzelec/Gӧrlitz. Miasta zobowiązały się do „uzgadniania, planowania, zamawiania usług przewozowych oraz finansowania lokalnego transportu publicznego, które mieszczą się w ich obszarze odpowiedzialności”. Kolejne kroki to:

– ustalenie szczegółowych zasad przewozu i przepisów taryfowych

– szczegółowe ustalenia dotyczące sprzedaży biletów

– opracowanie zasad zarządzania informacjami i komunikowania się w przypadku utrudnień, awarii, robót drogowych itp.

– szkolenia dla kierowców

Porozumienie zakłada, że linia A, jako transgraniczne połączenie zacznie funkcjonować od pierwszego kwartału 2023r. i będzie aktywne do 31 grudnia 2028r. W tym czasie autobusy linii transgranicznej będą kursować między Zgorzelcem, a Gӧrlitz co pół godziny.

„To zamierzenie jest niezwykłe, bo wraz z nowym połączeniem wprowadzamy też nowy produkt – międzynarodowy bilet na przejazdy. Pozwoli on również na przemieszczanie się po obszarze objętym przepisami ZVON, za co dziękujemy przedstawicielom związku, z których wiedzy i doświadczenia korzystaliśmy” – nadburmistrz miasta Gӧrlitz Octavian Ursu.

Współpraca transgraniczna odbywa się w ramach uprawnień przysługującym na mocy prawa krajowego i z uwzględnieniem prawa krajowego każdej ze stron oraz zobowiązań Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec wynikających z prawa międzynarodowego. Porozumienie nie wpływa na zakres oraz charakter uprawnień umawiających się stron w rozumienia prawa krajowego Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.