6 września wchodzą w życie przepisy, mające ogromne znaczenie dla mnóstwa osób. Nowy program ma im ułatwić codzienne życie.

„W Polsce osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności, jest ponad 3 mln. W rzeczywistości jest ich dużo więcej – od 4 do 7 mln.” – takie dane w 2019 roku podał rząd i na razie są jedynymi aktualnymi. To właśnie do nich są skierowane przepisy, które zaczną obowiązywać już od 6 września. Chodzi o przyjęty jeszcze w 2018 roku rządowy program „Dostępność plus”. Jego start ogłosił właśnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.” – informują urzędnicy.

Chodzi o to, aby z przestrzeni publicznej wyeliminować – nie tylko fizyczne – przeszkody na jakie natykają się osoby w niepełnosprawnościami. Program obejmuje osiem obszarów:

Obszar architektura – obejmuje poprawę dostępności budynków (np. bloków, mieszkań, instytucji publicznych) i otaczającej nas przestrzeni (np. parków). W ramach tego obszaru uruchomiony został Fundusz Dostępności.

Obszar transport – obejmuje zarówno zapewnienie dostępności w nowo zakupionych autobusach, tramwajach czy pociągach, jak również poprawę dostępności budynków stacji, dworców, przystanków, poczekalni, peronów, itp… W ramach programu uruchomiono w 116 gminach transport indywidualny w systemie ,,od drzwi do drzwi”.

Obszar edukacja – obejmuje dostosowanie szkół, uczelni, przedszkoli do potrzeb osób wymagających wsparcia np. ze względu na niepełnosprawność. Działanie dotyczy głównie wyposażenia tych placówek w sprzęt do nauczania np. niewidomych czy niesłyszących uczniów, ale także lepsze oznaczenie pomieszczeń i korytarzy, czy przygotowania nauczycieli do pracy z uczniami z różnymi potrzebami.

Obszar służba zdrowia – obejmuje poprawę dostępności architektonicznej przychodni i szpitali, wyposażenie w sprzęt ułatwiający komunikację (z osobą niesłyszącą, z osobą z zaburzeniami mowy) oraz swobodne poruszanie się (oznaczenia, podjazdy, odnośniki). W działaniu tym m.in. opracowano standard dostępności dla szpitali i przychodni.

Obszar cyfryzacja – obejmuje dostępność serwisów administracji rządowej tak, aby każdy obywatel mógł załatwić sprawę urzędową w szybki i wygodny sposób. Obszar ten dotyczy również nadawców programów telewizyjnych, którzy będą zobowiązani do zapewnienia dostępności odbioru treści dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Obszar usługi – obejmuje zapewnienie możliwość swobodnego skorzystania z usług powszechnych (komunikacja, poczta, transport, zakupy), także w wersji on-line. Jak również zwiększenie dostępu do różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i społecznych np. poprzez poprawę dostępności obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych oraz zabytków i miejsc kultury.

Obszar konkurencyjność – obejmuje wsparcie przedsiębiorców przy wprowadzaniu innowacyjnych produktów, technologii i usług poprawiających ich dostępność. Wszystkie wspierane projekty mają za cel polepszenie jakości życia społeczeństwa. Projekty te dotyczą różnych dziedzin m.in. ekologii, zdrowia, edukacji.

Obszar koordynacja – to zadanie polegające na zapewnieniu ośrodka koordynującego, którego zadaniem jest tworzenie polityki państwa i zarządzanie procesami w zakresie poprawy dostępności. W ramach tego obszaru powstała również ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, stanowiąca podstawę prawną dla efektywnego wdrażania dostępności.

Duże pieniądze

Powstał także Fundusz Dostępności. To pieniądze mające służyć np. dostosowaniu bloków czy budynków użyteczności do potrzeb osób z problemem w poruszaniu się. O fundusze, w formie atrakcyjnych kredytów, mogą starać samorząd i podległe im instytucje, urzędy państwowe, spółki komunalne czy uczelnie.

News4Media/ fot. iStock

2 komentarze

  1. PiS.Bolszewik_Czekista Odpowiedź

    Teraz gdy 50% Polaków popiera głodzenie uchodźców na granicy już wiecie dlaczego Żydzi nie uciekali z gett.

  2. PiS.Bolszewik_Czekista Odpowiedź

    Dolnośląska milicja zabija seryjnie.

    – natychmuastowe zwolnienie skazanego przestępcy i czynnego alkoholika Kamińskiego , KG milicji WSZYSTKICH komendantów we Wrocławiu, weryfikacja psychologiczna krawężników, psycholodzy do komend, natychmiastowy ZAKAZ podduszania w rozporządzeniu.

    OPOZYCJA do roboty, do skutku!

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.