DATA ROZPOCZĘCIA: 15.04.2020 r.
DATA ZAKOŃCZENIA: 15.05.2020 r.

1. Lokalizacja:
Nieruchomość położona jest w mieście Jelenia Góra, przy ulicy Lubańskiej, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie. Wjazd na nieruchomość z ulicy Lubańskiej. Nieruchomość położona w rejonie drogi krajowej nr 3.

2. Zagospodarowanie działki:
Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 25/2 o powierzchni 10 286 m², położona jest w Jeleniej Górze w rejonie ul Lubańskiej. Nieruchomość o nieregularnym kształcie. Nasłonecznienie działki jest bardzo dobre. Z terenu działki rozciąga się panorama Karkonoszy z widokiem na szczyty gór. Na działce postawiona jest wiata.
3. Uzbrojenie działki:
Teren nieruchomości jest uzbrojony w instalację energetyczną.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr 25/2, położona przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze, na podstawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej i Lubańskiej w Jeleniej Górze” uchwalonego uchwałą nr 363.XLV.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28.11.2017 r. znajduje się w strefie terenów obiektów produkcyjnych, składowych, magazynów i terenu zabudowy usługowej – P,U.

5. Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 514.300,00 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy trzysta złotych).
Sprzedaż Nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.

6. Składanie ofert:
Pisemne oferty należy składać osobiście w trwale zamkniętej kopercie, w siedzibę ZORKA Sp. z o.o (ul. Dworcowa 19, 58-560 Jelenia Góra) lub wysyłając pocztą na adres Spółki.
Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ulicy Dworcowej 19 u Pana Wiesława Kraczkowskiego, pok. nr 17, lub pod nr tel.: 75 64 66 308, kom.: 607 539 737, e-mail.: wieslaw.kraczkowski@zorka.pl. w godzinach 07:00-15:00 od pon. do pt.  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.