Trwają jeszcze sierpniowe wydarzenia dobiegającego końca sezonu artystycznego 2020/2021. Już dziś można jednak powiedzieć, ze za nami kolejny trudny sezon dla kultury, naznaczony pandemią wywołaną przez koronawirusa. Trwający stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia w wielu obszarach życia społecznego, nieustannie wpływają na obraz życia kulturalnego i wpływają na jego charakter. Nie zatrzymuje jednak twórczych procesów i aktywności artystów. Doświadcza animatorów kultury, ale nie paraliżuje ich poczynań. Dlatego najwyższa pora na przystąpienie do tradycyjnego podsumowania tego, co na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wydarzyło się i wciąż jeszcze dzieje się w regionalnej kulturze oraz nagrodzenia tych, którzy w tym czasie zasłużyli się dla lokalnej kultury w sposób szczególny oraz najmocniej zaznaczyli w niej swoją obecność.

Wzorem lat poprzednich przygotowujemy się więc do przyznania Srebrnych Kluczyków 2021 – dorocznych Nagród Kulturalnych Nowin Jeleniogórskich i ogłaszamy tegoroczną edycję plebiscytu na najpopularniejszego artystę naszego regionu, do którego trafi Wytrych do Serc Publiczności. Zdobywców nagród tradycyjnie ogłaszamy podczas podczas uroczystej Gali Srebrnych Kluczyków organizowanej wspólnie przez redakcję NJ i Fundację Nowin Jeleniogórskich, przy współpracy z partnerami od lat wspierającymi to ważne i potrzebne przedsięwzięcie. Czy w tym roku Gala Srebrnych Kluczyków, z godną jej oprawą artystyczną dojdzie do skutku, tego jeszcze nie wiemy. Na naszych planach, jak nigdy dotąd, ciąży bowiem pandemiczna rzeczywistość. Podejmujemy jednak wyzwani i nie rezygnujemy z uhonorowani tych, którzy nasze życie czynią piękniejszym, pełniejszym i bardziej wartościowym poprzez działania w najróżniejszych obszarach sztuki i aktywności kulturalnej. Laureatów nagród poznamy na przełomie września i października i jeśli tylko będzie to możliwe uroczyście wręczymy im cenne trofea w asyście publiczności. O rozstrzygnięciu plebiscytu i decyzjach Kapituły Srebrnych Kluczyków niezwłocznie poinformujemy też Czytelników Nowin, którzy mają swój zasadniczy udział w tym do kogo trafiają nasze najcenniejsze nagrody.

Na możliwości zorganizowania Gali Srebrnych Kluczyków 2021 zasadniczy wpływ ma trwający stan epidemii i jego konsekwencje. Dlatego o dokładnym terminie wydarzenia, o jakie nieustannie walczymy, informować będziemy w późniejszym terminie, gdy tylko możliwe będzie potwierdzenie tego wyjątkowego spotkania środowiska twórczego regionu z udziałem publiczności. Już dziś rozpoczynamy jednak procedurę przyznawania nagród kulturalnych NJ i zachęcamy do typowania swoich ulubionych artystów, postaci niezwykle wartościowych dla naszego regionu i głosowania na nich.

O tym, kto otrzyma Srebrne Kluczyki 2021, zdecyduje Kapituła nagrody. Kapituła przyzna Srebrne Kluczyki za dokonania sezonu artystycznego 2020/2021 w następujących kategoriach: najlepszy spektakl teatralny scen jeleniogórskich (pod uwagę bierzemy wszystkie premiery od września 2020 do końca sierpnia 2021 roku), najlepsza kreacja aktorska, sztuki wizualne, muzyka, literatura, zjawisko kulturotwórcze oraz wydarzenie sezonu. Specjalną Nagrodę – Złoty Kluczyk 2021 – przyzna Fundacja Nowin Jeleniogórskich za wydarzenie, inicjatywę, działalność wkraczającą poza ramy jednego sezonu artystycznego i zasługującą na wyróżnienie szczególne. Szczególną nagrodę – Wytrych do Serc Publiczności 2021 – przyznają Państwo, czyli Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich, głosując w plebiscycie na najpopularniejszego artystę regionu.

Do 13 września 2021 r. zgłaszać można artystów związanych z regionem jeleniogórskim, którzy, Państwa zdaniem, zasługują na uhonorowanie Wytrychem do Serc Publiczności. Można podawać kandydatury twórców wszelkich dziedzin sztuki. Zgłoszenie należy uzasadnić, podpisać imieniem i nazwiskiem, a następnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.org, bądź pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, ul. M. Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra. Uwaga! O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do siedziby fundacji.

Na wszystkich zgłoszonych kandydatów głosować będzie można na dwa sposobu: na oryginalnych kuponach, które zamieszczać będziemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich oraz SMS-ami. Każdy głos oddany za pomocą kuponu wyciętego z egzemplarza Nowin Jeleniogórskich oznaczać będzie 2 punkty, a głos oddany SMS-em – 1 punkt. O tym, w jaki sposób będzie można głosować poprzez specjalną bramkę smsową, poinformujemy w Nowin Jeleniogórskich oraz na portalu internetowym www.nj24.pl, po uruchomieniu głosowania elektronicznego. Fundamentalnym etapem plebiscytu, który właśnie rozpoczęliśmy, jest czas zgłaszania kandydatów, na których będzie można głosować.

Głosowanie plebiscytowe podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym, trwającym do 20 września 2021 r do godz. 12.00. można będzie oddawać głosy na wszystkich zgłoszonych artystów. W ten sposób wyłoniona zostanie piątka finalistów nominowanych do nagrody. W drugim etapie plebiscytu, który rozpocznie się po zamknięciu pierwszej części głosowania, będzie można głosować już tylko na kandydatów z piątki finalistów, którzy zdobędą najwięcej głosów w pierwszym etapie i w ten sposób nominowani zostaną do nagrody. Wytrych 2021 przyznany zostanie artyście, który zbierze najwięcej punktów w głosowaniu publiczności. Liczy się łączna ilość punktów zdobytych w obu etapach głosowania.

Uwaga! Czytelnicy Nowin Jeleniogórskich mają też możliwość zgłoszenia kandydatur do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka 2021. Jeśli widzicie Państwo kogoś, kto zasługuje na takie wyróżnienie, prosimy nas o tym powiadomić! Podpisane zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko kandydata wraz z uzasadnieniem, można wysyłać pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną na podane wyżej adresy Fundacji Nowin Jeleniogórskich. Kandydatury zgłaszać mogą osoby prywatne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury zostaną przedstawione Kapitule Srebrnych Kluczyków, która decydować będzie o przyznaniu nagród. Na zgłoszenia kandydatów do Srebrnych Kluczyków i Złotego Kluczyka 2021 czekamy do 20 września, do godz. 16.00. Zapraszamy do współdecydowania o tym, kto otrzyma tegoroczne nagrody kulturalne NJ! O wydarzeniach, które uświetnić mogą uroczystość wręczenia nagród, informować będziemy w kolejnych wydaniach Nowin Jeleniogórskich, w których przedstawiać będziemy także kandydatów do nagrody publiczności, czyli Wytrycha 2021 oraz w serwisie internetowym www.nj24.pl.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.