Wczoraj, 9 sierpnia, na cmentarzu parafialnym oo. Pijarów w Jeleniej Górze-Cieplicach odbyła się uroczystość uhonorowania mogiły Ludwika Marszałka ps. „Zbroja” insygnium „Ojczyzna Swemu Obrońcy”. Uroczystości odbyły się w ramach programu „Ocalamy” zainicjowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Celem tego projektu jest odnalezienie i oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość.

Wśród uczestników wydarzenia byli m. in. senator Krzysztof Mróz, płk Artur Barański, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, której patronem jest Ludwik Marszałek, Jarosław Kresa, wicewojewoda dolnośląski, Paweł Trębacz, naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oddziału IPN we Wrocławiu, Stanisław Ułaszewski, prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Krzysztof Wiśniewski i Jarosław Kotliński, starosta i wicestarosta karkonoski oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i organizacji kombatanckich.

„Ppłk. Ludwik Marszałek to modelowy przykład człowieka, który zasłużył na bycie w panteonie projektu „Ocalamy”. W wieku 36 lat został skazany i stracony za to tylko, że chciał żeby Polska po wojnie była wolna, demokratyczna, żeby żyło się w niej jak najlepiej. Za to został przez ówczesne opresyjne władze skazany na śmierć i stracony”. – mówił w swoim przemówieniu Artur Barański dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Głównym elementem uroczystości przebiegającej w pełnej asyście wojskowej było przekazanie synowi Ludwika Marszałka, Krzysztofowi Marszałkowi potwierdzenia umieszczenia insygnium „Ojczyzna Swemu Obrońcy” na mogile ojca. Odczytano także apel poległych zakończony salwą honorową.

„Dzięki akcji „Ocalamy” ponownie odkrywamy historię. Ocalamy pamięć o naszych bohaterach dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń. To bardzo ważna inicjatywa, bo dzięki niej dajemy świadectwo, że ojczyzna nie zapomniała o osobach, które walczyły za naszą wolność i suwerenną i niepodległą Polskę.” – powiedział senator Krzysztof Mróz.
Podpułkownik Ludwik Marszałek ps. „Zbroja” był komendantem Obwodu Dębica Armii Krajowej i ostatnim prezesem Okręgu Wrocław Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W grudniu 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP i osadzony we Wrocławiu, a 10 sierpnia 1948 skazany na karę śmierci. 17 sierpnia 1948 przetransportowano go do więzienia nr 1 przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu, gdzie 27 listopada 1948 roku o godz. 17.30 został rozstrzelany, a następnie pochowany na cmentarzu Osobowickim. W latach 70. XX wieku szczątki Ludwika Marszałka zostały ekshumowane, przeniesione do grobowca rodzinnego w Cieplicach. W styczniu 2020 roku pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika. Decyzją Nr 120/MON z dnia 24 sierpnia 2020 imię ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja” nadano 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.