Posłowie chcą zmienić termin wejścia w życie nowych stawek mandatów. Postulują także, aby obniżyć wysokość jednej z kar. Mimo to nie opłaci się być piratem drogowym.

To głośny rządowy projekt zapowiedziany przez premiera po wypadku w Stalowej Woli, do którego doszło latem. Wówczas pijany kierowca doprowadził do czołowego zderzenia. Zginęło małżeństwo osierocając trójkę dzieci.

W myśl nowych przepisów nie będzie można zredukować liczby punktów karnych poprzez dodatkowe szkolenie, maksymalna liczba takiej kary, jaką kierowca może otrzymać jednorazowo wzrośnie z 10 do 15 punktów, a wiele występków na drodze ma być karana surowiej niż obecnie.

Przepisy miały wejść w życie już w grudniu tego roku. Tak się jednak nie stanie, bo sejmowa komisja infrastruktury wskazuje, że zmiana powinna obowiązywać od stycznia. To nie jedyna zmiana. W projekcie nowelizacji ustawy wskazano, że przy przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę ma być ukarane mandatem w wysokości maksymalnie 1,5 tys. złotych. Posłowie uznali, że to za dużo. Wskazali górną granicę na 800 złotych.

Srogie kary

Należy zaznaczyć, że nawet po tej zmianie przepisy mają być bardzo surowe. Za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych ma grozić 1,5 tys. zł. Taka sama kara jest przewidywana, gdy kierowca nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu. Jeżeli sytuacja powtórzy się w ciągu dwóch lat, to wysokość kolejnego mandatu wzrośnie do 3 tys. zł. Najpoważniejsze konsekwencje finansowe są brane pod uwagę w przypadku np .gdy właściciel samochodu nie wskaże osoby prowadzącej pojazd podczas wykroczenia lub wypadku. To 30 tys. złotych.

Za surowe

Rzecznik Praw Obywatelskich negatywnie odniósł się do projektu. Zgłosił szereg zastrzeżeń, a najpoważniejsze dotyczą wysokości kar finansowych. W piśmie do marszałek sejmu RPO wylicza, że nie korelują one z faktycznymi zarobkami Polaków. „Projekt prowadzi zatem do stanu, w którym za wykroczenie – czyn o relatywnie niskiej wadze i społecznej szkodliwości – będzie możliwa  grzywna stanowiąca ponad 15-krotnośc średniego miesięcznego dochodu rozporządzalnego. Nawet jeśli nie zostanie wymierzona maksymalna grzywna, łatwo sobie wyobrazić sytuację, że ukarany obywatel musiałby pracować cały rok, aby móc ją spłacić – przy założeniu, że nie będzie przeznaczał żadnych środków na utrzymanie” – alarmuje RPO i dodaje, że wielokrotnie podnoszono argument, iż zaostrzenie kar nie poprawiło bezpieczeństwa na drogach. Ważniejsza jest – jak zaznacza Rzecznik – nieuchronność kary.

Nowy taryfikator

15 punktów karnych grozi za:

spowodowanie katastrofy komunikacyjnej,

sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym,

spowodowanie wypadku,

spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo ucieczka z miejsca zdarzenia,

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub wchodzącemu na przejście,

nieustąpienie pierwszeństwa skręcającemu pojazdowi lub pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu,

niezatrzymanie pojazdu, gdy na jezdnię wchodzi osoba z niepełnosprawnością,

niezatrzymanie się do kontroli,

przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h,

wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

13 punktów

przekroczenie prędkości o 41 do 50 km/h.

10 punktów

nieudzielenie pomocy ofierze wypadku,

zawracanie na drodze ekspresowej lub autostradzie,

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,

objechanie opuszczonych zapór na przejeździe kolejowym,

wjechanie na przejazd, gdy po jego drugiej stronie nie ma możliwości kontynuowania jazdy,

przewożenie o 10 osób więcej niż jest to dozwolone.

8 punktów

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób znajdujących się w nim i poza nim,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania,

niestosowanie się do poleceń i sygnałów podczas kontroli,

nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym,

nieustąpienie pierwszeństwa na oznaczonym skrzyżowaniu,

nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi szynowemu,

nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście,

wyprzedzanie przy dojeździe na wzniesienie,

wyprzedzanie na zakręcie,

wyprzedzanie na skrzyżowaniu,

wyprzedzanie na przejeździe kolejowym (i tramwajowym) lub tuż przed nim,

niestosowanie się do zakazu wyprzedzania,

cofanie na drodze ekspresowej i autostradzie,

zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub 10 metrów od niego,

przewożenie o 8 osób więcej niż jest to dozwolone.

6 punktów karnych

spowodowanie uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała człowieka (powyżej 7 dni),

uszkodzenie mienia lub obrażeń ciała człowieka (bez ograniczeń czasowych), także poza drogą publiczną,

rozdzielenie kolumny pieszych,

jazda po chodniku,

zatrzymanie się w miejscu, które uniemożliwia pieszym dotarcie do środków komunikacji publicznej,

niezatrzymanie się przed znakiem „stop”,

przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h,

wyprzedzanie po niewłaściwej stronie,

zwiększenie prędkości pojazdu wyprzedzanego,

wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym,

przewożenie dziecka niezgodnie z przepisami,

przewożenie samochodem o 6 osób więcej niż jest to dopuszczalne.

5 punktów

niestosowanie się do znaku „zakaz wjazdu”,

niestosowanie się do znaku „zakaz ruchu w obu kierunkach”,

niestosowanie się do znaku „zakaz skręcania”,

niestosowanie się do znaku „nakaz jazdy…”,

niestosowanie się do znaków określających kierunek jazdy i wykorzystanie poszczególnych pasów,

niestosowanie się do znaku „strzałka kierunkowa”,

przekroczenie linii podwójnej ciągłej,

parkowanie poza wyznaczonym miejscem,

parkowanie w miejscu dla osób z niepełnosprawnością,

nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu,

nieustąpienie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu,

nieustąpienie pierwszeństwa podczas cofania,

naruszenie zakazu zawracania,

ciągnięcie osoby na sankach czy wrotkach,

kierowanie pojazdem bez uprawnień,

przewożenie o 5 osób więcej niż dopuszczają to przepisy,

korzystanie z telefonu podczas jazdy (bez odpowiedniego zestawu).

4 punkty

niestosowanie się do znaku nakazującego przepuścić pojazdy jadące z przeciwka,

jazda bez świateł po zmroku,

jazda bez świateł w tunelu,

przewożenie pasażera bez zapiętych pasów bezpieczeństwa,

przewożenie o 4 osoby więcej niż dopuszczają to przepisy.

3 punkty

niestosowanie się do znaku „zakaz wjazdu”,

przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h,

korzystanie ze świateł drogowych niezgodnie z przepisami,

korzystanie z „kogutów” zarezerwowanych dla pojazdów uprzywilejowanych,

korzystanie z antyradarów,

zakrywanie świateł i tablic rejestracyjnych,

przewożenie o 3 osoby więcej niż dopuszczają to przepisy,

przewożenie pracowników (lub osób na przyczepie), gdy norma jest przekroczona o 5 osób,

przewożenie osób między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy.

2 punkty

niestosowanie się do znaku „zakaz postoju”,

utrudnianie i tamowanie ruchu,

jazda z prędkością utrudniającą innym poruszanie się,

jazda bez odpowiednich świateł w trudnych warunkach atmosferycznych,

jazda bez świateł od zmierzchu do świtu,

naruszenie warunków używania świateł przeciwmgłowych,

cofanie na moście i w tunelu,

omijanie pojazdu po niewłaściwej stronie,

jazda „pod prąd”,

jazda jednośladem bez kasku ochronnego,

wjechanie na skrzyżowanie, gdy nie można kontynuować jazdy,

wjeżdżanie pomiędzy kolumnę rowerową lub wojskową,

złamanie przepisów dotyczących przewozu grupy dzieci lub osób z niepełnosprawnościami (np. brak odpowiedniego oznakowania pojazdu),

przewożenie o 2 osoby więcej niż dopuszczają to przepisy,

naruszenie przepisów co do liczby osób przewożonych samochodem ciężarowym.

1 punkt

niestosowanie się do innych, niż wymienione, znaków drogowych,

kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu,

ozdabianie tablic rejestracyjnych ograniczając ich czytelność,

przewożenie o 1 osobę więcej niż zezwalają na to przepisy.

News4Media/ fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.