Jeleniogórska Prokuratura Okręgowa sporządziła akt oskarżenia przeciwko 14 osobom prowadzącym spółki TeleOpieka24 i GasoEnergia PZE. Obie firmy oszukały kilka tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie ich w błąd co do warunków oferowanych umów o drobne usługi. Wartość zobowiązań zaciągniętych przez oszukanych kontrahentów przekroczyła łącznie 30,5 mln zł.

Mechanizm oszustwa opisuje komunikat Prokuratury Okręgowej.

– Klientom oferowano między innymi usługi skierowane do osób starszych, których przedmiotem było wykonanie za nie prostych czynności dnia codziennego, jak pośrednictwo w uzyskaniu pomocy medycznej, usługi remontowej i tym podobnych, a także sprzedaż usług reklamowych drobnym przedsiębiorcom oraz dostawy gazu i energii elektrycznej. Umowy były oferowane przez sieć telemarketerów, kurierów i przedstawicieli Spółki.

Sprawcy bazowali na braku rozeznania ze strony klientów co do warunków zawieranych umów i możliwości oraz kosztów związanych z ich wypowiedzeniem, a nawet co do samego faktu zawarcia umowy.

Przedstawiciele spółek, dążąc do podpisania przez pokrzywdzonych umów stosowali rozmaite metody nacisku, presji i dezinformacji. Klienci byli wprowadzani w błąd co do rodzaju podpisywanego dokumentu sądząc, że jedynie kwitują odbiór umowy, z którą będą mogli się zapoznać. Zdarzało się, że umowa była im podsuwana do podpisu pośród dokumentów dotyczących zupełnie innych usług. W niektórych przypadkach, przedstawiciele spółek podawali nieprawdziwe informacje, twierdząc, że są studentami, a odpisywany dokument jest jedynie potwierdzeniem udziału w ankiecie, niezbędnym do zaliczenia praktyki na uczelni. Kolejnym przykładowym sposobem wprowadzenia pokrzywdzonych w błąd było zapewnienie, że usługa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej i jedyne koszty jakie ponoszą klienci to opłata w wysokości 1 zł, a ponadto po okresie 1 miesiąca mogą oni wypowiedzieć umowę bez dodatkowych kosztów.

W rzeczywistości umowy nie były zawierane w ramach żadnego projektu unijnego, a ich warunki zakładały zaciągnięcie zobowiązania na okres od dwóch do trzech lat, przy kwotach sięgających kilkuset złotych miesięcznie. W sytuacji wypowiedzenia umowy przed tym okresem, przewidziane były opłaty w kwotach sięgających nawet 18 tysięcy złotych.

W ten sposób, w przypadku spółki TeleOpieka24 sp. z o.o. pokrzywdzonych zostało ponad 2100 osób, które podpisując umowy zaciągnęły zobowiązania na łączną kwotę blisko 16 milionów złotych. Z tego niemal 850 osób dokonało na rzecz spółki wpłat w kwocie przekraczającej 620 tysięcy złotych.

W przypadku spółki GasoEnergia PZE sp. z o.o., pokrzywdzonych zostało ponad 4504 osób, a wartość zaciągniętych przez nie zobowiązań to blisko 14,5 miliona złotych. Pokrzywdzeni dokonali na rzecz spółki wpłat w łącznej kwocie ponad 12 milionów złotych.

Tomasz Czułowski, rzecznik jeleniogorskiej prokuratury informuje, że oskarżonym przedstawiono zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości.

– Akt oskarżenia obejmuje 14 osób, z czego 7 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 35-letniego Pawła K. i 30-letniego Macieja P. oskarżono o kierowanie tą grupą. Ponadto zarzuty dotyczyły przywłaszczenia środków pieniężnych, wprowadzenia do ksiąg rachunkowych spółki nierzetelnych faktur, składania nieprawdziwych deklaracji podatkowych, uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych, podejmowania czynności mających na celu ukrycie przestępczego pochodzenia majątku i działania na szkodę spółek. Oskarżeni to mieszkańcy Warszawy, Wrocławia oraz innych miejscowości z województwa dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego – w wieku od 24 do 57 lat – precyzuje Tomasz Czułowski. – W toku śledztwa przesłuchano ponad 1600 osób. Zgromadzono 264 tomy akt, ponad 4000 umów, wiele tomów dokumentacji finansowo-księgowej firm biorących udział w nielegalnym procederze. Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 1,2 miliona złotych. W toku śledztwa wobec 3 osób stosowano tymczasowe aresztowanie, a wobec 14 poręczenie majątkowe i inne środki zapobiegawcze.

W całym śledztwie oskarżono już łącznie 24 osoby. Na wcześniejszym etapie postępowania, skierowano akty oskarżenia wobec 10 osób, które pełniły w procederze pomniejsze role. Są to pracownicy spółek biorących udział w procederze oszustwa – osoby, które telefonicznie namawiały pokrzywdzonych do zawarcia niekorzystnych umów, kurierzy dostarczający umowy do podpisania oraz osoby, które bezpośrednio pojawiały się u pokrzywdzonych w celu namówienia ich do zawarcia niekorzystnej umowy. Większość z nich została już skazana.

5 komentarzy

  1. Niektórzy tylko na cudzy koszt Odpowiedź

    Brawo za skuteczne działania przeciw manipulantom żyjącym na cudzy koszt. Nasilało się tego kąkolu nawet i pod rodzinnymi dachami Plenić chwasty

    • Politycy codziennie ” niekorzystnie rozporzadzaja cudzym mieniem” pochodzącym z podatkowej grabieży na miliardy złotych i jakoś prokurator ich nie ściga…..

  2. Nie jest to ani pierwsze ani ostatnie oszustwo w naszym nieszczękliwym kraju kradnie się od góry, przekręty są sprawą powszechną, oszustwa i ich ściganie trwa latami a efekty zerowe, organa d/s ścigania przestępstw niewydolne, nieskuteczne No chyba, że dotyczy to zwykłego śmiertelnika to skuteczność jest wręcz piorunująca.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.