Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) powstał w celu poprawy jakości leczenia i zmniejszenia śmiertelności pacjentów.

Program oferuje wszystkie świadczenia w zakresie kardiologii lub kardiochirurgii związane z zawałem serca: interwencyjne leczenie zawału mięśnia sercowego, leczenie kardiochirurgiczne, elektroterapię, w tym wszczepienie rozrusznika, kompleksową rehabilitację kardiologiczną w trybie dziennym lub stacjonarnym oraz ambulatoryjną kardiologiczną opiekę specjalistyczną. Cieszę się, że szpital obejmie swoich pacjentów taką opieką.” – podkreśla dyrektor WCSKJ Nikolaj Lambrinow.

Zgodnie z zasadami programu KOS-Zawał, jeżeli pacjent po zawale serca wróci do pracy w ciągu czterech miesięcy – to ośrodek, który go leczył otrzymuje dodatkowo finansową gratyfikację. Jest to swego rodzaju eksperyment wprowadzony po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Premia finansowa jest przyznawana ośrodkowi od razu, gdy lekarz wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy zawodowej pacjenta.

W ramach programu KOS-Zawał pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym również rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji na temat czynników ryzyka chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala.

W Polsce rocznie stwierdza się około 40 tys. zawałów mięśnia sercowego i 30 tys. przypadków tak zwanej niestabilnej choroby wieńcowej leczonej zabiegowo w trybie pilnym. Codziennie umiera średnio 400- 600 osób na choroby serca i naczyń.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.