Mieszkańcy Szklarskiej Poręby od wczoraj (16 lutego) mogą wybierać projekt, który zostanie zrealizowany w tym roku z budżetu obywatelskiego Szklarskiej Poręby. Zgłoszono cztery propozycje. Pieniędzy starczy na jedno przedsięwzięcie.

W tegorocznym budżecie miasta pod Szrenicą na inwestycje zgłoszoną i wybraną przez mieszkańców przewidziano 200 tys. zł. Propozycje zgłoszono cztery i wszystkie – po weryfikacji – trafiły pod głosowanie. Zgłoszenia były dość jednorodne, bo w trzech przypadkach dotyczą parków. Wyjątkiem jest pomysł urządzenia parkingu przy ul. Franciszkańskiej.

Mieszkańcy głosują na:

Waloński Park Tradycji Lokalnych: rewitalizacja obszaru vis a vis budynku nr 39 ul. 1 Maja, poprzez oczyszczenie i pielęgnację lasu miejskiego, odnowienie alejki spacerowej i posadowienie w tym obszarze artystycznych ławek i instalacji odnoszących się do tradycji szklarskoporębskich, takich jak: działalność wydobywcza Walonów, tradycji wytwarzania szkła, poszukiwaczy kamieni szlachetnych, kolonii artystycznej Młyna św. Łukasza, tradycje sportów górskich oraz laborantów karkonoskich. Koszt 170 tys. zł.

Projekt nr 2

Parking przy ulicy Franciszkańskiej: wyznaczenie miejsc postojowych wraz z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Parking będzie wykonany z kostki betonowej na podbudowie stabilizującej kamiennej. Cały parking otoczony będzie krawężnikami betonowymi oraz istniejącym murkiem oporowym. Koszty 198 725 zł

Park OCR Szklarska Poręba: utworzenie przy ul. Grabskiego parku z zestawem urządzeń wolnostojących, umożliwiających rozwijanie sprawności fizycznej u osób praktycznie w każdym wieku. Są to tak zwane multirigi – wielofunkcyjne klatki ze stali, zawierające w sobie poziome drabinki, drewniane chwyty, ringi, liny do wspinaczki, tablice z progami wspinaczkowymi, drążki obrotowe oraz wiele innych przeszkód. W wersji dla najmłodszych m. in. ścianki wspinaczkowe, ścianki linowe, pomosty linowe, drabinki poziome, pionowe i linowe. Koszt 200 tys. zł.

Park Sztaudyngera: modernizacja parku (obecnie nieuporządkowanego) przy ulicy Obrońców Pokoju i ulicy Franciszkańskiej. Projekt obejmuje uporządkowanie terenu, budowę ciągów pieszych utwardzonych żwirem, budowę klombów z zielenią, budowę okrągłej wiaty z ławkami, wykonanie terenu utwardzonego podbudową kamienną od strony ul. Obrońców Pokoju wraz ze skarpą zieloną, montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci, montaż tablic informacyjnych dotyczących fauny i flory karkonoskiej oraz osoby Jana Sztaudyngera, montaż tabliczek z fraszkami Jana Sztaudyngera. Koszt 200 tys. zł.

Głosować można przez stronę internetową miasta do 27 lutego, do godz. 23.59. Głosować także można w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego przy ul. Granitowej 2, gdzie znajduje się elektroniczny punkt głosowania. Wyniki zostaną ogłoszone 6 marca. W ubiegłym roku, gdy mieszkańcy głosowali na pięć projektów (wtedy budżet też wynosił 200 tys. zł, ale służył finansowaniu zadań do 100 tys. zł), do wyboru wystarczyły 142 głosy na budowę boiska do siatkówki plażowej; zwycięski projekt – wykonanie instalacji ogrzewania w budynku Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki – zdobył 242 głosy. To niewiele, jak na ponad 6 tysięczne miasto.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.