Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić młodych ludzi do studiowania na kierunkach medycznych. W zamian oferuje pieniądze. Kto je dostanie?

Medyków w Polsce brakuje. Nie chodzi wyłączenie o lekarzy, ale także m.in. o pielęgniarki. Dlatego właśnie takie kierunki są uruchamiane na uczelniach niemedycznych, które do tej pory nie kształciły w takich specjalnościach. Mowa zarówno o szkołach państwowych, jak i prywatnych.

Tylko dla studentów płatnych kierunków lekarskich

Na tę okazję Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalny program, który ma ułatwić studiowanie i jednocześnie sprawić, że medycy nie będą opuszczali Polski. Mowa o Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, który obejmuje:

dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne,

całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne,

poręczenia kredytów na studia medyczne.

Ale o taki kredyt mogą ubiegać się jedynie studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych.

Pieniędzy nie trzeba będzie oddawać, ale zobowiązanie trzeba będzie odpracować. A więc po studiach:

wykonywać zawód lekarza na Polsce, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, przez 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu;

w okresie, o którym mowa, uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez niego szkolenia specjalizacyjnego.

Lista poszukiwanych specjalności medycznych

Teraz resort wychodzi z kolejną propozycją i jest szersza, bo program obejmie nie tylko lekarzy. Jest już przygotowany rządowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych oraz podjęcia zatrudnienia w zawodzie na lata 2022-2026”.

Ma ona zachęcić młodych ludzi do kształcenia się na głównych kierunkach. Szczególnie chodzi o:

lekarzy,

lekarzy dentystów,

pielęgniarki,

położnych,

ratowników medycznych,

farmaceutów,

diagnostów laboratoryjnych,

fizjoterapeutów.

Resort zaoferuje studentom stypendia i bezzwrotne dofinansowanie. Na stypendia mogą liczyć najlepsi studenci z kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej, fizjoterapii oraz farmacji.

Dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne przewidziano:

stypendia dla osób podejmujących studia,

bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,

mentoring w formie praktyk studenckich.

Z klei dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne ma to być mentoring w formie profesjonalnej opieki dla osób podejmujących pracę w zawodzie.

Program ma zacząć działać jeszcze w tym roku akademickim.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.