Waldemar Buda odpowiedzialny w rządzie za fundusze unijne apeluje do marszałków województw czy prezydentów miast o zmianę uchwał, przez które zagrożone są miliardy złotych z UE. Czy samorządowcy posłuchają?

Adresatami listu wiceministra funduszy i polityki regionalnej są marszałkowie województw, prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie i wójtowie. Waldemar Buda na piśmie zwraca uwagę na obowiązujące miejscowe prawa, które niepokoją Komisję Europejską. Chodzi o przyjęte przez samorządy tzw. „uchwały anty-LGBT” czy Samorządowe Karty Praw Rodzin. Najwięcej obiekcji unijnych urzędników budzą stanowiska pięciu sejmików województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Już wiadomo, że UE chce od władz tych regionów wyjaśnień dotyczących „uchwał anty-LGBT”. Jeżeli nadal będą obowiązywać, to każdy z tych samorządów może nie otrzymać ok. 10 mld zł z UE.

Chciałbym Państwa poinformować, że wkrótce rozpoczną się formalne negocjacje z Komisją Europejską projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027 – dokumentu, który definiuje strategię wykorzystania funduszy polityki spójności w Polsce.” – przypomina w liście Buda i uczula na wymagane przez UE przestrzeganie przez Polskę „zasad horyzontalnych” czyli np. zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji.

15 września 2021 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przesłało do wszystkich samorządów pismo

Wiceminister zwraca się do samorządów o weryfikację przyjętych uchwał pod kątem zapisów, mogących „potencjalnie stać się przedmiotem nadinterpretacji w tym zakresie”. Wyjaśnia także, że w ocenie jego resortu zastrzeżenia może budzić Samorządowa Kart Praw Rodzin. Buda przyznaje, że jej celem jest wspieranie rodziny i rodzicielstwa, ale – i to jasno opisuje w liście – nieprecyzyjne sformułowania w tych dokumentach są głośno komentowane w kontekście dyskryminacji. „W przypadku zidentyfikowania takich zapisów uprzejmie proszę o podjęcie stosownych modyfikacji.” – dodaje wiceminister.

Niedawno próbę wycofania się z „uchwał anty-LGBT” podjęto w Małopolsce i Lubelskiem. Jednak głosami wojewódzkich radnych prawicy stanowiska zostały podtrzymane. Wcześniej o ich anulowanie apelowało wiele organizacji i Rzecznik Praw Obywatelskich.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.