Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, wg którego zostaną zwiększone dotychczas obowiązujące dodatki dla pedagogów, a także będzie wprowadzony nowy dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy w bursie lub internacie i dla koordynatora działań projektowych – został uchwalony podczas LVII sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 23 listopada 2022 r.

Nad regulaminem, o którym mowa, od czerwca 2022 roku pracowali przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących środowisko oświatowe, przedstawiciele JST – tj. Sekretarz oraz Skarbnik Miasta, pracownicy Departamentu Edukacji UM Jeleniej Góry, Radni Miasta z p. Anną Bałkowską, przewodniczącą Komisji Oświaty na czele, przedstawiciele szkół oraz placówek w składzie: p. Bogumiła Lepieszo, Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 10, p. Barbara Marszałek-Szurek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 i p. Joanna Marczewska, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.

Cykliczne spotkania zespołu ds. nowelizacji regulaminu miały na celu wypracowanie takiej treści uchwały, która bez względu na piętrzące się obecnie trudności finansowe w samorządach, choć w jakimś stopniu pozwoliłaby zwiększyć dotychczas obowiązujące dodatki dla nauczycieli oraz wprowadzić dodatki nowe, zgodnie z oczekiwaniami płynącymi ze środowiska oświatowego. W ramach posiedzeń, podczas których skonfrontowano się z jak dotąd funkcjonującą uchwałą z 21 kwietnia 2009 roku, określono na nowo wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki gratyfikowania z tytułu:

wysługi lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz w związku z wysokością i warunkami wypłat nagród ze specjalnego funduszu.

Co ważne, uchwalony dokument wprowadza nowy dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy w bursie lub internacie i dla koordynatora działań projektowych. Znowelizowane regulacje w skali roku będą skutkowały kwotą 2 680 224,68 zł z miejskiego budżetu, która od 01 stycznia 2023 r. będzie przeznaczona na dodatkowe wynagradzanie nauczycieli.

Za uchwaleniem regulaminu, z 22 radnych obecnych na Sali Rajców, 21 było ZA, a 1 wstrzymał się od głosu.

Związkowcy, przedstawiciele JST, Radni Miasta i Dyrektorzy szkół i placówek, choć wszyscy nie kryją, że winszowaliby sobie możliwości przyjęcia większych kwot na dodatki dla nauczycieli, są zadowoleni z uchwalenia nowego regulaminu i podkreślają, że nie tylko daje on satysfakcję, lecz także nadzieję na przyszłość. Na tym samym stanowisku stoi również Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.