Dzięki wsparciu z programu Państowych Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”, w gminie Gryfów Śląski pojawi się plac zabaw, gmina Wleń wymieni wiaty przystankowe, a mieszkańcy gminy miejskiej i wiejskiej Lubań cieszyć się będą czytelnią pod gołym niebem i siłownią zewnętrzną.

Jednostki samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych biorą mogą brać udział w organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Wśród laureatów jego trzeciej edycji znalazły się gminy Gryfów Śląski, Wleń i Lubań (gmina miejska i wiejska). W pierwszej z nich, w Uboczu, powstanie plac zabaw. Z kolei w miejscowościach Wleń, Bystrzyca i Bełczyna wymienione zostaną wiaty przystankowe. Dodatkowo społeczność z gminy miejskiej Lubań będzie mogła spędzać czas w ogólnodostępnej czytelni plenerowej, a gmina wiejska otrzyma siłownię zewnętrzną.

To kolejne projekty powstałe dzięki zaangażowaniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W ubiegłych latach dzięki grantom gmina Wleń zakupiła m.in. defibrylator, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Rząsiny” wykonało podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do hali w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego, a Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubaniu otrzymała sprzęt komputerowy.

– Tegoroczna edycja programu jest wyjątkowa – organizujemy ją na terenie 140 gmin i powiatów z całego kraju. Za nami dwie tury rekrutacji, do których zgłosiło się rekordowo dużo uczestników. Otrzymaliśmy 300 zgłoszeń, w których lokalne społeczności prezentowały swoje pomysły wzmacniające aktywność fizyczną, bezpieczeństwo, edukację, wspólną przestrzeń publiczną, środowisko naturalne lub zdrowie –  mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – Nasze granty to impuls do wprowadzenia dobrych, zmian społecznych. Proponowane projekty są coraz ciekawsze i odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców – dodaje.

Z efektów programu „WzMOCnij swoje otoczenie” korzystają niemal wszystkie grupy społeczne. Wśród nagrodzonych podmiotów są ochotnicze straże pożarne, szkoły podstawowe, przedszkola, ośrodki sportu oraz pomocy społecznej. Program rozszerza także swój zasięg terytorialny – dzięki niemu realizacji doczekały się projekty w województwach mazowieckim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim  i zachodniopomorskim. Tylko w gminach, w których prowadzona jest budowa przebiegającej przez nasz region linii 400 kV relacji Mikułowa – Świebodzice, PSE dofinansowało już w tym roku 19 projektów na łączną kwotę ponad 380 tysięcy złotych!  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.