Znakomicie idzie pozyskiwanie środków zewnętrznych w Kowarach. Niedawno informowaliśmy o najwyższej w skali kraju, ponad 9 milionowej dotacji z Funduszy Norweskich na projekty ekologiczne, a właśnie marszałek województwa przekazał burmistrz Elzbiecie Zakrzewskiej promesę na kolejne pieniądze. To 120 tys. zł z Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Dzięki wsparciu z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w  Kowarach zrealizowany zostanie ważny dla mieszkańców projekt „Bezpieczna droga do szkoły w centrum miasta oraz do atrakcji turystycznych Kowar”. Za te pieniądze (oraz z miejskiego  budżetu, bo dotacja nie pokryje kosztów całego zadania) zbudowany zostanie ciąg pieszy pomiędzy ul. Stanisława Staszica a Wichrową Równią. Termin zakończenia realizacji zadania to listopad tego roku.

Pieniądze przyznawane w konkursie pochodzą z budżetu województwa i są przyznawane gminom o niskich dochodach podatkowych. Lokalne samorządy z ich udziałem mogą realizować zadania dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego, które należą do zadań własnych danej gminy.

– Każda promesa to dofinansowanie ważnej inwestycji dla lokalnej społeczności. Dzięki nim poprawi się bezpieczeństwo na dolnośląskich drogach, którymi wiele osób każdego dnia dostaje się między innymi do pracy lub szkoły. Dlatego też każdego roku z budżetu województwa konsekwentnie przekazujemy gminom wsparcie na realizację takich projektów– mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

W tym roku dofinansowaniami o łącznej wartości 3 mln zł objętych zostało 25 dolnośląskich gmin. W naszym regionie dotacje otrzymał tez Gryfów na budowę zasilanego energia słoneczną oświetlenia zewnętrznego LED i położenie nawierzchni na parkingu; Warta Bolesławiecka na rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego oraz Lubań (miasto) na modernizację chodników przy ul. Wojska Polskiego mi Mikołaja Kopernika.

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej to pomoc dla lokalnych samorządów, która przyznawana jest przez samorząd województwa od 2009 roku. Od tego czasu gminy otrzymały już łącznie około 60 mln zł.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.