Burdy urządzane przez młodzież w okolicach dworca PKS i galerii Nowy Rynek doczekały się już ogólnopolskiej, złej sławy. Materiał o zdarzających się tam awanturach i generalnie złym zachowaniu młodych ludzi przedstawiono w programie Uwaga telewizji TVN. Sytuacji chce zaradzić jeleniogórski magistrat.

Problemom związanym z bezpieczeństwem na terenie Jeleniej Góry poświęcone było specjalne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta, do którego doszło w jeleniogórskim ratuszu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Prezydenta Miasta w reakcji na wydarzenia, które przedstawione zostały w programie „Uwaga” telewizji TVN, dotyczące zachowania młodych ludzi w okolicach dworca PKS oraz Galerii „Nowy Rynek”.

Oprócz Prezydenta i przedstawicieli Urzędu Miasta w posiedzeniu uczestniczyli między innymi reprezentanci Policji, Straży Miejskiej, Kuratorium Oświaty, MOPS, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kierownictwo Galerii oraz PKS. Byli też przedstawiciele instytucji zajmujących się problemami uzależnień i Młodzieżowej Rady Miasta.

Podczas spotkania podjęto próbę diagnozy problemu oraz znalezienia rozwiązania tej i podobnych sytuacji. Uczestnicy spotkania omawiali aspekty społeczne i różne możliwości rozwiązania problemu. Wnioski są wspólne – aby ograniczyć tego typu zachowania młodych ludzi konieczna jest współpraca wielu instytucji i organizacji. Oczywiście, główne narzędzia do podejmowania działań, czy to prewencyjnych, czy eliminujących przestępstwa o charakterze kryminalnym leżą w rękach Policji.

Niezwykle ważna, o ile nie najważniejsza, jest tu również rola rodziców i ich zaangażowanie w społeczny problem, w który wciągnięte może zostać każde dziecko. W tym celu właśnie Departament Edukacji urzędu zapowiedział, że w jeleniogórskich szkołach odbędą się specjalne spotkania z rodzicami, uświadamiające skalę problemu, a także konsekwencje prawne, zarówno dla młodzieży, jak i dla rodziców, na których spoczywa obowiązek opieki nad małoletnimi. Policja oraz Straż Miejska bezpośrednio informować mają szkoły o ewentualnych wykroczeniach, dokonywanych przez uczniów.

Zapowiedziane też zostało przeprowadzenie wśród ludzi młodych ankiet dotyczących ich potrzeb i oczekiwań oraz alternatywnych do omawianych dzisiaj sposobach spędzania czasu „po szkole”. Kontynuowane będą też konsekwentnie spotkania oraz pogadanki z młodzieżą na temat uzależnień i ich profilaktyki. Miasto zapowiedziało jeszcze w tym roku rozbudowę systemu monitoringu miejskiego, w ramach którego, w pierwszej kolejności kamery pojawią się w okolicach dworca PKS oraz Galerii Nowy Rynek.

Prezydent Jerzy Łużniak zainicjował również powołanie specjalnego zespołu, który zbierze propozycje oraz pomysły i na ich podstawie opracuje mapę drogową działań, które służyć miałyby wyeliminowaniu tego typu zachowań. Osoby chętne do prac w takim zespole proszone są o zgłoszenie mailowe na adres: pczk@jeleniagora.pl

Fot i info UM JG

2 komentarze

  1. Już nic nie pomoże. Zysk zabił kulturę. W JG nie ma miejsca dla młodych. Jest brud, smród, dziurawe drogi wewnątrz i na zewnątrz. Ponadto lata temu w imię zysku i oszczędności zlikwidowano domy kultury, teatry a nawet oświatę. Ale to ostatnie to osiągnięcie nierobów z ZNP.

  2. olgakowalskanowak Odpowiedź

    Na straż miejską liczyć nie można. Nie radzi sobie z prostymi sprawami, które wielokrotnie są zgłaszane. Policja nie wiadomo co robi. Samochody są parkowane od lat w tych samych miejscach w sposób zagrażający dla ruchu i niezgodnie z przepisami. W czerwonej dolinie jest zbyt dużo nietykalnych. A próżniak wiadomo – nie wie o niczym i nic nie musi robić.
    Aż tvn musiało coś wydusić żeby ruszyć smołę.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.