Projekt uchwały, którą prezydent chce zaprezentować radnym na sesji 29 kwietnia przewiduje utworzenie Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze. Nowa instytucja miałaby zajmować się wspieraniem uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych jeleniogórskich uczniów i przedszkolaków. Zaczęłaby działalność od 1 września. Nazwa – długa i trudna do zapamiętania- jest nazwą roboczą i o nią najmniej tu chodzi.

Liczne wątpliwości

– Problem jest w bardzo ogólnym projekcie – mówi Sylwia Gac – Sufleta, szefowa jeleniogórskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.  Wylicza: Nie wiadomo, czy w ślad za tym pójdą zwolnienia pracowników, ile złotych zaoszczędzi na tym budżet miasta, czy powstanie Zespołu oznacza likwidację MOS i MDK, na jakiej podstawie będą zatrudniani nauczyciele oraz dział organizacji imprez?

Konkretyzacji wymaga także sprawa, które obiekty MOS wejdą w skład Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień, a które przekazane komuś innemu. Co z budynkiem MDK przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie?

Wątpliwości jest wiele. Wszystkie szefowa ZNP wyłuszczyła w piśmie do prezydenta Jeleniej Góry. Podejmuje także watek konsultacji z personelem obu placówek i rodzicami, których dzieci uczęszczają na zajęcia. Nic jej nie wiadomo, by było przeprowadzane.

Zdjąć projekt z obrad

Pozostaje ponadto kwestia samego posiedzenia rady miejskiej, na którym ma być dyskutowany projekt uchwały. Z powodu koronawirusa sesja odbędzie się wirtualnie. Zainteresowani z obu placówek nie będą więc mieli możliwości zabrania głosu. Dlatego Sylwia Gac -Sufleta prosi przewodniczącego jeleniogórskiej rady miejskiej o wykreślenie z punktu obrad uchwały o powołaniu Zespołu. Jej zdaniem najlepiej byłoby odstąpienie od tego pomysłu i powrót do dyskusji po epidemii koronawirusa.

Chcą łączyć, by było oszczędniej

Rzecz w tym, że samorząd nigdy nie ukrywał, iż jednym z powodów do zmian w funkcjonowaniu MOS i MDK są sprawy finansowe. Nikt nie podważa fachowości pracowników i sensu prowadzenia zajęć dla dzieci. Ale zdaniem prezydenta można to robić taniej, a równie dobrze. A oszczędności są konieczne.

Jak pisaliśmy, samorząd wyliczył, że z powodu epidemii koronawirusa tegoroczny budżet będzie mniejszy od 50 do 70 mln złotych. Można więc się obawiać, że samorząd będzie dążył do przeprowadzenia zmian.

Poprzednie próby ( w 2016 i 2018 roku) połączenia placówek lub zmiany funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury, napotykały duży opór. Sprzeciwiali się temu nauczyciele zatrudnieni w MDK oraz w MOS i także rodzice uczestników zajęć. Pedagodzy obawiali się, że dojdzie do ostrej redukcji zatrudnienia, w wyniku której oferta połączonej placówki znacznie się skurczy.

Rekomendacja zespołu

Obecne rozwiązanie, nad którym radni będą debatować 29 kwietnia, zarekomendował prezydentowi zespół do spraw edukacji, który powołał  specjalnie po to, by przeanalizować funkcjonowanie placówek w mieście. Zespół wypracował zgodnie stanowisko: „Istnieje w pełni uzasadniona potrzeba i zasadność połączenia dwóch placówek wychowania pozaszkolnego tj. Młodzieżowego Domu Kultury oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w jedną jednostkę organizacyjną. Proponowana nazwa robocza: „Zespół PlacówekPozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze”. – Podpisałam się pod tą rekomendacją – mówi Sylwia Gac -Sufleta, która brała udział w pracach zespołu. Ale zgłaszałam swoje wątpliwości i zgłaszam je nadal. – Zbyt wiele jest znaków zapytania przy tym projekcie, by można było go już teraz uchwalić – mówi.

 

Z uzasadnienia uchwały o powołaniu Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze.

„Oczekiwane efekty: „zmniejszenie kosztów administracyjno-obsługowych, jedna dyrekcja zarządzająca organizacją zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym, artystycznym oraz naukowym (rozwój zainteresowań i uzdolnień szkolnych), przeniesienie organizacji zajęć pozaszkolnych do właściwie i nowocześnie wyposażonej bazy, którą dysponują szkoły oraz jednostki kultury.

W obecnej lokalizacji baza MDK nie spełnia wymogów bhp, nie wspominając o ogólnej estetyce obiektu. Szerokie badania ankietowe przeprowadzone w szkołach potwierdzają zasadność takiej propozycji zmian”.

Wskazano również, aby zarządzanie, finansowanie oraz nadzorowanie bazy sportowo rekreacyjnej obecnie administrowanej przez MOS w niedługiej perspektywie przekazać innej jednostce. Głównym celem powołania Zespołu jest bardziej efektywne zarządzanie placówką oraz koordynowanie, inspirowanie i organizowanie takich form zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci i młodzieży, które będą odpowiadały jej oczekiwaniom.

Powołana placówka jako jednostka oświatowa, będzie miała za jedno z głównych zadań organizować międzyszkolne konkursy, zawody, rozgrywki, olimpiady a także igrzyska o charakterze sportowym oraz podobne imprezy i spotkania o charakterze artystycznym, kulturalnym promującej upowszechniając osiągnięcia naukowe i sportowe dzieci i młodzieży. Uzyskane w wyniku zmian organizacyjnych oszczędności i zmniejszenie kosztów finansowania, pozwolą na przekazywanie większych środków budżetowych z przeznaczeniem na poszerzenie oferty zajęć rozwijających uzdolnienia i wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w trakcie zajęć pozaszkolnych. Realizacja zajęć organizowanych i prowadzonych przez Zespół może odbywać się niemal całkowicie w obiektach dydaktyczno-oświatowych i sportowych a także innej bazie pozostającej w dyspozycji miasta Jelenia Góra.”

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.