W miniony świąteczny weekend (15-18.04) dyżurny Straży Miejskiej przyjął 76 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców Jeleniej Góry.

Strażnicy podjęli łącznie 115 interwencji w wyniku których 28 osób pouczono, na 27 osób nałożono mandaty karne, w tym 18 za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym, 6 za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, 2 za zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz 1 za brak kontroli nad zwierzętami.

Na 1 osobę zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o ukaranie w związku z popełnionym wykroczeniem.

Podjęto również interwencję wobec osób nietrzeźwych w wyniku których 3 osoby  zostały przewiezione do PDOZ w celu wytrzeźwienia.

Pozostałe interwencje dotyczyły spraw różnych i zostaną przekazane do właściwych instytucji celem dalszej ich realizacji.

Jak informuje rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, w świąteczny „lany poniedziałek” przebiegł bardzo spokojnie, nie było zgłoszeń i podejmowanych interwencji Straży Miejskiej w zakresie niewłaściwego zachowania dzieci i młodzieży (lania wodą).

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.