Pomysłodawcy pod swoim projektem musieli zebrać 50 podpisów. Listy poparcia mogły być składane w formie papierowej lub elektronicznej.

W sumie do JBO 2021 wpłynęło 66 propozycji z czego: 37 wniosków na zadania „twarde” 22 wnioski na zadania „miękkie” 7 wniosków na zadania „zielone” Obecnie trwa weryfikacja wniosków.

do 28 lipca nastąpi publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny formalnej

do 4.08.2020 r. termin na wniesienie odwołania od oceny formalnej

do 18.08.2020 r.termin na rozpatrzenie odwołania od oceny formalnej

do 18.09. 2020 r. weryfikacja merytoryczna projektów

do 25.09. 2020 r. publikacja projektów, które przeszły i/lub nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej

do 2.10. 2020 r. termin na wniesienie odwołania od oceny merytorycznej

do 16.10.2020 r. termin na rozpatrzenie odwołania od oceny merytorycznej do 21.10.2020 r. informacja o wykazie projektów, które będą poddane pod głosowanie

od 26.10.2020 r. od godziny 7.00 do 2.11.2020 r. do godziny 12.00 głosowanie za pomocą platformy elektronicznej do 4.11.2020 r

. Informacja o liczbie oddanych głosów na poszczególne projekty a do 10.11.2020 r. ogłoszenie wykazu projektów przyjętych do realizacji.

 

W  puli JBO na rok 2021 jest 2,5 mln złotych z czego: 1 800 000 zł na tzw. projekty „twarde”, 450 000 zł na tzw. projekty „miękkie”, 250 000 zł na tzw. projekty „zielone”.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.