Tematem i spoiwem najróżniejszych twórczych poszukiwań, do których zachęcamy wszystkich zainteresowanych, jest jajo. Jego obraz, istota, rola w naszym życiu, znaczenie w kulturze oraz miejsce w sztuce. To hasło, które potraktować można w dowolny sposób i całkowicie dowolnym kontekście. Dosłownie i jako źródło inspiracji.

Wciąż mamy czas Wielkanocy, więc można potraktować je jako symbol świąt, element tradycyjnych obrzędów, pokarm dla ciała i duszy. Jajo może być też obrazem i symbolem wiosny, narodzin życia, cudu natury. Można też potraktować je jako samoistne dzieło sztuki, plastyczną formę zaczerpniętą z przyrody i stanowiącą jej wyjątkowy składnik. Jajo zachwycające, jajo imponujące, jajo fascynujące, jajo doskonałe, jajo piękne, jajo pyszne, jajo pełne prostych i wieloznacznych treści. Jajo, które było pierwsze (a może wcale nie) i jajo wszechobecne. Słowem jajko, jajeczko, czy jajo w każdej postaci i znaczeniu.

Technika wykonania prac jest dowolna. Obowiązkowa jest jedynie obecność jaja w formie lub treści dzieła. Do konkursu zgłaszać można więc wszelkiego rodzaju prace plastyczne: malarskie, rzeźbiarskie, rysunki, kolaże, grafiki, fotografie, rękodzieło artystyczne. Czekamy też na pięknie ozdobione jaja wielkanocne, których obraz warto zachować dla potomnych oraz własnoręcznie wykonane kartki świąteczne.

Prace mogą być różnej wielkości, ale w przypadku tych nieco większych, najdłuższy z wymiarów nie może przekraczać 1 metra długości.

Nagrody przyznane zostaną przez powołane przez organizatora jury w kilku kategoriach. W przypadku prac indywidualnych w kategoriach wiekowych twórców: dziecięcej – do lat 7, młodzieżowej – do lat 15, oraz dojrzałych artystów – od lat 16. W osobnej kategorii oceniane będą prace zbiorowe, wykonane przez grupy autorów złożone z twórców w różnym wieku, np. przez wielopokoleniowe zespoły rodzinne.

Możliwe jest przyznanie głównej nagrody jednej pracy wyłonionej spośród wszystkich zgłoszonych na konkurs oraz dodatkowych nagród specjalnych.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia do siedziby organizatora w terminie do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00.

Prace można dostarczać osobiście do siedziby organizatora bądź przesłać na adres: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu, ul. F. Chopina 2, 59-610 Wleń. Uwaga! Liczy się data wpłynięcia nie wysłania ewentualnej przesyłki.

Prace w formie cyfrowej (np. fotografie, grafiki, rysunki) można przesyłać pocztą elektroniczną na adres oksit@wlen.pl  Wiadomość należy opatrzyć tytułem „Konkurs Jajo w Sztuce / Sztuka w Jaju”.
Prace w formie cyfrowej powinny posiadać odpowiednią wielkość i jakość, pozwalającą na publikację i druk w formacie nie mniejszym niż A5.

Regulamin konkursu i wzór karty zgłoszenia dostępne są w siedzibie organizatora oraz na stronie www.oksit.wlen.pl Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, wartościowe wydawnictwa albumowe, książki, gry planszowe. Jury przyznać możne także finansową nagrodę główną w wysokości 1000,00 zł – w kategorii otwartej, za najlepsza pracę o szczególnych walorach artystycznych.

Najlepsze prace zostaną opublikowane, a jeśli plon konkursu będzie bogaty, być może powstanie z nich wystawa nie tylko w wirtualnej galerii. Gorąco zapraszamy do twórczej pracy i rywalizacji z jajem w roli głównej!

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.