Widzisz cudowny krajobraz, piękną przyrodę, wspaniałe obiekty, ciekawe wydarzenia, unikatowe walory naszej krainy? Potrafisz zatrzymać jej wspaniały obraz w kadrze? Rób zdjęcia i wygrywaj cenne nagrody! Trwa konkurs fotograficzny promujący atrakcje turystyczne regionu „Zobacz Ducha Gór 2023”! Ze względów organizacyjnych czas zgłaszania prac wydłużony został do 18 grudnia 2023 r. Zapraszamy do współtworzenia niezwykłego portretu krainy Ducha Gór!

Fundacja Nowin Jeleniogórskich wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Partnerstwo Ducha Gór, przy wsparciu wielu instytucji, organizacji społecznych oraz władz samorządowych, organizuje konkurs fotograficzny zatytułowany „Zobacz Ducha Gór”. Jego celem jest utrwalanie, prezentowanie i promowanie wszelkich bogactw oraz atrakcji turystycznych całego naszego regionu, a także promocja sztuki fotografowania i aktywnego wypoczynku.

To siódma już edycja konkursu organizowanego co dwa lata. Do jego kontynuowania zachęca nas powodzenie, jakim wydarzenie to cieszy się wśród zainteresowanych górami, skarbami natury, kultury i życiem regionu oraz fotografowaniem.

Do poprzedniej edycji konkursu, zorganizowanej w roku 2021, 26 autorów, zgłosiło 138 prac, wśród których były także zestawy wielozdjęciowe. Jurorzy oceniali więc łącznie blisko 200 fotografii i zdecydowali o przyznaniu dziesięciu nagród głównych, czterech nagród specjalnych oraz ośmiu wyróżnień! Pokonkursową wystawię oglądać można było wwielu miejscach regionu, a wyjątkowa prezentacja rozpoczęła swoją podróż w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie – oddziale jeleniogórskiego Muzeum Karkonoskiego, gdzie odbyła się także uroczystość rozdania nagród laureatom.

Bogactwo i uroda krajobrazu przyrodniczego i kulturowego naszych gór jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji twórczych. Dowodem tego jest rosnący zbiór wartościowych fotografii, będący efektem konkursu, oraz rosnące grono osób gotowych dzielić się z innymi swoimi fotograficznymi fascynacjami.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych – amatorów i profesjonalistów, mieszkańców regionu i przyjeżdżających tutaj turystów, którzy, zwiedzając i podziwiając najpiękniejsze miejsca naszej sudeckiej krainy, rejestrują swoje wrażenia, wspomnienia i emocje przy pomocy aparatu fotograficznego.

Technika wykonywanych zdjęć jest dowolna, tematyka zaś bardzo szeroka. Konkursowe fotografie muszą przedstawiać skarby Ducha Gór, zarówno te naturalne, jak i kulturowe. Mogą to być zdjęcia wspaniałej przyrody, architektury, impresje fotograficzne inspirowane pobytem w górach, reportażowe zapisy ciekawych wydarzeń rozgrywających się w naszych górach, zdjęcia reportażowe prezentujące uroki codziennego życia, czy oryginalne fotograficzne pamiątki z wycieczek. Słowem, wszelkie fotograficzne obrazy, z jakich zbudować można album prezentujący bogactwo tej wspaniałej krainy. Uwaga! Zdjęcia muszą być wykonane na obszarze Sudetów Zachodnich – Karkonoszy, Gór Izerskich, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich, Kotliny Jeleniogórskiej w okresie od października 2021 roku do końca listopada 2023 roku. Konkursowe fotografie nie mogą być poddane obróbce technicznej fałszującej autentyczny obraz zatrzymany w kadrze. Nie mogą być także opatrzone autorskimi podpisami umieszczonymi w polu obrazu i stanowiącymi jego integralny element. Do dziesięciu ograniczona jest ilość prac zgłaszanych do konkursu przez jednego autora. Odpowiednio oznaczony i opatrzony jednym tytułem zestaw zdjęć traktowany jest jak jedna praca. Stanowiący jedną pracę zestaw składać może się jednak maksymalnie z dziesięciu zdjęć.

Warunkiem przyjęcia zdjęć do konkursu jest dostarczenie wraz z nimi prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, udostępnionej m.in. na stronach internetowych www.fundacjanj.pl oraz www.duchgór.org, gdzie opublikowany zostanie takżepełny regulamin konkursu (dostępny również w biurze organizatora).

Termin zgłaszania prac na tegoroczną edycję konkursu mija 18 grudnia 2023 roku. Uwaga! Decyduje data dotarcia przesyłki z pracami do organizatora. Zdjęcia dostarczać można do siedziby Fundacji Nowin Jeleniogórskich pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, a także osobiście. Zdjęcia w postaci elektronicznej zapisane muszą być w plikach o odpowiedniej jakości, pozwalającej na ich publikację w druku. Do udziału w konkursie zgłaszać można także klasyczne odbitki fotograficzne. Bo w naszym konkursie udział brać mogą także ci, którzy posługują się analogowymi aparatami fotograficznymi. Do prac w postaci klasycznych odbitek, muszą być jednak dołączone wglądówki w postaci cyfrowej o parametrach umożliwiających ich wydruk w odpowiedniej jakości. Fotografie w postaci cyfrowej w nazwach plików muszą być sposób umożliwiający ich identyfikację (np. tytułem bądź nazwiskiem autora i numerem znajdującym swoje odzwierciedlenie w karcie zgłoszenia). Konkursowe zdjęcia nie mogą być poddane obróbce technicznej fałszującej autentyczny obraz zatrzymany w kadrze. Nie mogą być także opatrzone autorskimi podpisami umieszczonymi w polu obrazu i stanowiącymi jego integralny element. Do dziesięciu ograniczona jest ilość prac zgłaszanych do konkursu przez jednego autora. Odpowiednio oznaczony i opatrzony jednym tytułem zestaw zdjęć traktowany jest jak jedna praca. Stanowiący jedną pracę zestaw składać może się jednak maksymalnie z dziesięciu zdjęć.

Najlepsze zdjęcia planujemy opublikować i ich autorów przedstawić w serwisie internetowym www.nj24.pl oraz na łamach magazynu „Z Krainy Ducha Gór”. Większy zbiór konkursowych prac zamierzamy zaprezentować również podczas tradycyjnej wystawy pokonkursowej. Na autorów najciekawszych prac czekają zawsze atrakcyjne nagrody. O otwartej puli nagród fundowanych przez Partnerów przedsięwzięcia informować będziemy w kolejnych informacjach o konkurs. Oprócz nagród głównych przyznane zostać mogą także nagrody specjalne za najlepszą fotografię Jeleniej Góry, najlepszą fotografię reportażową, najlepszą fotografię Doliny Bobru oraz inne, których pomysłodawcami mogą być także ich fundatorzy.

Zdjęcia kierować należy przesyłkami tradycyjnymi na adres biura organizatora: Fundacja Nowin Jeleniogórskich, al. Wojska Polskiego 91, 58-500 Jelenia Góra (siedziba Wydawnictwa AD REM, do której można także dostarczyć prace osobiście) lub na adres Partnerstwa Ducha Gór, ul. 1 Maja lokal użytkowy 2, 58-530 Kowary (z dopiskiem na kopercie „Konkurs Zobacz Ducha Gór 2023”) lub pocztą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjanj.plPytania dotyczące konkursu kierować można na ten właśnie adres e-mail. Pocztą elektroniczną udostępniać będziemy także (na życzenie) regulamin konkursu i katę zgłoszenia. Wszelkich informacji zasięgnąć można dzwoniąc na numer 601572243.

Rozstrzygnięcie konkursu, uroczyste rozdanie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy zaplanowane jest w pierwszym kwartale 2024 r.

Gorąco zapraszamy do udziału w naszym konkursie i wspólnym tworzeniu jedynego w swoim rodzaju fotograficznego portretu Krainy Ducha Gór!

Daniel Antosik

Zdjęcie główne otwierające publikację:

Daniel Koszela – Dwie WieżeI nagroda w konkursie Zobacz Ducha Gór 2021

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.