Regularnie sport uprawia nieco ponad połowa Polaków. Większość z nas robi to… w trosce o zdrowie psychiczne. Kłopot w tym, że dla wielu z nas jedyną formą ruchu jest spacer.

Badanie MultiSport Index 2022 pokazuje, że 65 proc. Polaków podejmuje aktywność fizyczną przynajmniej raz w miesiącu. Po raz pierwszy w historii corocznego badania przeprowadzanego na zlecenie Benefit Systems respondenci wskazali, że główną motywacją do ćwiczeń jest dobrostan mentalny. Tak twierdzi 42 proc. pytanych. Pozostali ankietowani dbają w ten sposób o zdrowie (36 proc.) i sylwetkę (11 proc.).

Niestety tylko 2 na 5 osób robi to z częstotliwością zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), czyli 150 minut umiarkowanej lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu.

– Jest to niepokojący wynik, tym bardziej że nie możemy mieć pewności, czy deklaracje oddają stan faktyczny. Dodatkowo warto pamiętać, że aktywność aktywności nierówna. Dla 13 proc. aktywnych fizycznie Polaków jedyną formą ruchu, jaką podejmują, jest spacer, a ten zazwyczaj nie jest wystarczający, żeby efektywnie wypełnić rekomendacje WHO i spowodować korzystne zmiany dla zdrowia – wyjaśnia autorom badania dr hab. n. med. Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej i chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kto ćwiczy najwięcej?

Spośród wszystkich badanych wyodrębniono kilka grup społecznych, w których aktywność fizyczna jest największa. Regularnie uprawiają sport głównie osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (78 proc.). 75 proc. aktywnych uczestników to mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców. 76 proc. spośród deklarujących uprawianie sportu mieszka w Warszawie. Ćwiczą głównie mężczyźni (68 proc.) i osoby pracujące (70 proc.). Z kolei 78 proc. respondentów aktywnych fizycznie zarabia minimum 5 tys. zł netto.

Chcemy więcej

Najrzadziej sport uprawiają osoby powyżej 55. roku życia (43 proc.), wykonujące pracę w pozycji stojącej (45 proc.) i o niższych zarobkach od 1 do 2 tys. zł. (49 proc.).

Polacy są jednak świadomi, jak dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie ma zwiększona aktywność i deklarują, że chcieliby uprawiać sport częściej. Tak wskazuje 28 proc. już aktywnych respondentów oraz 35 proc. badanych w przedziale wiekowym 18-64 lata, którzy dotychczas nie wypełniali rekomendacji WHO.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.