Są konsekwencje zniknięcia z wrocławskiego komisariatu przy ul. Trzemeskiej w nieujawnionych dotąd okolicznościach teczki tajnego informatora policji. Oto oficjalny komunikat policji.

„Ujawnione nieprawidłowości dotyczące przechowywania dokumentów niejawnych w Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto skutkowały wszczęciem w dniu 30 listopada 2021 roku czynności wyjaśniających, a także procedury określonej w Ustawie o ochronie informacji niejawnych. O sprawie powiadomiono ABW oraz Prokuraturę. Kontrolę w tej sprawie prowadzą również funkcjonariusze BSWP KGP oraz Biura Kontroli KGP, a także Wydziału Bezpieczeństwa Informacji oraz Wydziału Kontroli z dolnośląskiej komendy. Podjęte zostały decyzje o odsunięciu i odwołaniu z zajmowanych stanowisk kadry kierowniczej komisariatu. Ponadto z dniem 8 grudnia 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu odwołał z zajmowanego stanowiska Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu insp. Macieja Januszkiewicza.

W dniu 30 listopada 2021 roku w związku z ujawnieniem nieprawidłowości w jednej z kilkunastu jednostek terenowych na terenie powiatu wrocławskiego w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu wszczęte zostały czynności wyjaśniające mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do naruszenia obowiązujących przepisów. Działania kontrolne przeprowadzone w Komisariacie Policji Wrocław Stare Miasto wykazały naruszenia w zakresie regulacji prawnych dotyczących przechowywania dokumentów niejawnych, w związku z czym wszczęte zostały czynności, o których mowa w art. 17 ust. 1 Ustawy o ochronie informacji niejawnych zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszeń oraz do ograniczenia ich negatywnych skutków. O sprawie powiadomiona została również Prokuratura oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu czynności kontrolne w tej sprawie podjęte zostały przez Wydział Bezpieczeństwa Informacji oraz Wydział Kontroli. Swoje działania w tej sprawie prowadzą również funkcjonariusze z Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Biura Kontroli Komendy Głównej Policji.

Już na początku prowadzonych czynności wyjaśniających w dniu 30 listopada 2021 roku podjęta została decyzja o odsunięciu od zajmowanych stanowisk Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto oraz jego zastępcy. Kolejne decyzje dotyczyły odwołania z zajmowanego stanowiska Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto oraz jego zastępcy do spraw kryminalnych.

Ponadto biorąc pod uwagę brak skutecznego nadzoru nad działaniami podległych funkcjonariuszy oraz okoliczności związane z nieprawidłowościami w zakresie raportowania o stwierdzonych uchybieniach przełożonemu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu z dniem 8 grudnia 2021 roku odwołał z zajmowanego stanowiska Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu insp. Macieja Januszkiewicza.

Natomiast z dniem 8 grudnia 2021 roku Komendant Główny Policji podjął decyzję o odwołaniu ze stanowiska I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztofa Noculaka.”

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.