21 maja 2024 roku policjanci jeleniogórskiej drogówki wspólnie z policjantami ze Złotoryi na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego prowadzili działania prewencyjne, podczas których zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów i wyposażenie. Celem działań jest wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie samochodów.

Podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzali stan techniczny pojazdów i niezbędne wyposażenie, a także sprawdzali czy kierowcy i pasażerowie stosują podczas jazdy pasy bezpieczeństwa, urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci oraz stan trzeźwości kierujących.

W trakcie działań funkcjonariusze sprawdzili stan techniczny 72 pojazdów, zatrzymali 21 dowodów rejestracyjnych oraz 1 kierującego bez uprawnień.

Stan w jakim powinny znajdować się pojazdy określa art. 66 ustawy prawo o ruchu drogowym.  Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:  

nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;  

nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych; 

nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych; 

nie powodowało niszczenia drogi; 

zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu; 

nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. 

Działania prewencyjne policji mają na celu zapobieganie zdarzeniom drogowym oraz egzekwowanie od uczestników ruchu przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

podinspektor Edyta Bagrowska

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.