– Dzięki temu przyszłe pokolenia poznają, jak żyliśmy w czasie pandemii, jak zmieniły się nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych; co przyniosło troski, a co radość; jakie targały nami rozterki, wątpliwości, obawy, co zaś dawało nadzieję; w jaki sposób przetrwaliśmy – mówi Ivo Łaborewicz, szef Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze.

Archiwum zwraca się do wszystkich osób, organizacji, instytucji o przekazywanie wszelkiej dokumentacji, która stanowić będzie bezcenne źródło historyczne dla kolejnych pokoleń. Wszelkie dokumenty i świadectwa tego, co w związku z pandemią ma miejsce w regionie, związane z tym dokumenty, druki, zdjęci oraz wszelkie inne materiały, w tym relacje i świadectwa, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej będą przechowywane dla potomnych.

Dokumentacja jest przyjmowana w siedzibie Archiwum przy ul. płk. W. Kazimierskiego 3 (dawne Koszary „Pod Jeleniami”) w Jeleniej Górze, jak również elektronicznie pod adresem: jgora@ap.wroc.pl . Można ustalić też inny sposób i miejsce przekazania materiałów.

Wszelkich informacji udzielą chętnie pracownicy Archiwum pod powyższym adresem mailowy oraz telefonicznie: 75-644-99-40.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.