Jeżeli myślisz o tym, aby spakować walizki i wyjechać do innego miasta, by podjąć nową pracę, państwo chce w tym pomóc. Możesz dostać ponad 10 tys. zł., jednak musisz spełniać określone warunku. Komu przysługuje pomoc i w jaki sposób można z niej skorzystać?

Wsiąść do pociągu byle jakiego…

Jeśli chodzą ci po głowie myśli, aby przeprowadzić się do innego miasta i podjąć w nim pracę, możesz skorzystać z „Bonu na zasiedlenie”. To bonus przyznawany przez państwo osobom, które poszukują zatrudnienia poza miejscem stałego pobytu i gotowe są na dłużej pozostać w nowej lokalizacji. Dotyczy również tych, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu, aby założyć własną działalność gospodarczą. Pomoc finansową możesz przeznaczyć na koszty związane z przesiedleniem, np. pokrycie czynszu mieszkaniowego. Musisz jednak spełnić kilka warunków.

Kto może skorzystać z bonu na zasiedlenie?

Wysokość bonifikaty ustalana jest indywidualnie, jednak nie może przekroczyć równowartości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W 2021 r. dodatek nie będzie zatem wyższy niż 10 915,96 zł. Aby ubiegać się o przyznanie bonu, należy spełniać określone wymagania:

– bon przyznawany jest osobom bezrobotnym poniżej 30 r.ż.,
– podjęcie zatrudnienia musi gwarantować wynagrodzenie w wysokości co najmniej najniższej krajowej pensji brutto oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,
– minimalna odległość podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej musi wynosić 80 km od obecnego miejsca pobytu lub dojazd i powrót do pracy nie może zajmować mniej czasu niż 3 godziny dziennie, jeśli nie chcesz się przeprowadzać,
– w zatrudnieniu należy pozostać przez kolejnych 6 miesięcy.

Masz bon, masz obowiązki

Otrzymanie pomocy finansowej zobowiązuje uczestnika programu do przestrzegania pewnych reguł. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu, należy przedstawić w urzędzie pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia. W przypadku jej utraty, należy również zgłosić ten fakt urzędnikom w ciągu 7 dni. Maksymalnie w czasie 8 miesięcy od chwili przyznania bonu, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego, że spełniony został warunek utrzymania zatrudnienia przez 6 miesięcy. Niewywiązanie się z powyższych zasad może skutkować wezwaniem do zwrotu nawet całości przyznanego świadczenia.  

Gdzie złożyć wniosek?

Wzór wniosku o „Bon na zasiedlenie” dostępny jest w urzędach pracy oraz ich stronach internetowych, jednak złożyć należy go do starosty właściwego dla obecnego miejsca zamieszkania. Pozytywne rozpatrzenie skutkuje podpisaniem umowy pomiędzy osobą bezrobotną a starostą, która upoważnia do wypłaty środków.

News4Media, fot.: iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.