Tak wiele słyszy się o funduszach unijnych, jednak nie zawsze mamy świadomość, na co są przeznaczane dofinansowania, a umieszczane na budynkach tabliczki łatwo umykają naszej uwadze. Wystawa, która pojawiła się w Jeleniej Górze na Placu Piastowskim, pozwoli zapoznać się z projektami, które były realizowane w ostatnich latach z budżetu wynoszącego przeszło 10 miliardów złotych.

Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, podczas odbywającej się 17 września 2021 konferencji prasowej zaprosił jeleniogórzan do obejrzenia wystawy „Dolny Śląsk w Formie”. Plansze są ustawione na głównym deptaku w Cieplicach (Plac Piastowski), przed wejściem do Parku Zdrojowego i prezentują najbardziej istotne spośród zrealizowanych z funduszy unijnych w województwie dolnośląskim projektów inwestycyjnych. Reginalny Program Operacyjny 2014 – 2020 zawierał w planie jedenaście priorytetów, w tym takie jak: rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przedsiębiorczości, dynamizacja rynku pracy i inwestowanie w rozwój transportu. Dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej wynosiło 2.252 mln euro, czyli około 10 miliardów złotych.

W samej Jeleniej Górze zawarto 280 umów na realizację projektów, na łączną kwotę 380 mln złotych. Zostały one przeznaczone na wybudowanie obwodnicy ulicy Maciejowej, dokończenie filii Zakładu Radioterapii DCO, remont i modernizację Teatru C.K. Norwida, adaptację „pałacyku” zabobrzańskiego na Osiedlowy Dom Kultury i tym podobne.

Projekt obejmował m.in. takie inicjatywy jak: południowo-wschodnia obwodnica Bolesławca, Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego inQUE, unikatowe na skalę europejską centrum badań i transferu technologii – GEO-3EM Politechniki Wrocławskiej, remont zabytkowego centrum Wlenia, rewitalizacja Srebrnej Góry i Twierdzy Kłodzko, modułowy odddział zakaźny dla pacjentów zarażownych SARS-CoV-2, rozwój projektu „Aktywni bez barier”, eko-przedszkole w Strzegomsku, centrum wiedzy i bliblioteka „Mieszko” w Bolesłwcu, placówki opiekuńczo-wychowawcze w Lubinie, cztery domy seniora we Wrocławiu (dwa na Brochowie, w Oporowie i w Leśnicy) oraz w Górze, przebudowa dworca kolejowego w Szczawniku, rewitalizacja ul. Kościuszki w Nowogrodźcu, utworzenie nowych szlaków rowerowych i wiele innych.

Obecnie tworzone są plany i wyliczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2021 – 2027, na który udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości około 1.600 mln euro. Z tej kwoty subregionowi wałbrzyskiemu ma przypaść aż 566 mln euro. Jak zapowiada Marek Obrębalski, możemy liczyć na rozwój wielu nowych przedsięwzięć w naszym województwie. Tym razem szczególny nacisk będzie kładziony na innowacyjność oraz niskoemisyjność, w tym poprawę stanu środowiska naturalnego. Nowe nadzieje, projekty i oczekiwania – czy uda się sprostać kolejnym wyzwaniom?

Wystawę „Dolny Śląsk w Formie” można oglądać w Cieplicach do 1 października 2021. Będzie ona prezentowana w dziesięciu miastach Dolnego Śląska.

Zdjęcia i tekst: mm

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.