Wczoraj (22 listopada) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku odbyło się spotkanie dotyczące ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Udział w nim wzięli m. in. senatorowie Krzysztof Mróz i Aleksander Szwed oraz dyrektorzy pogotowi ratunkowych z obu stron granicy, samorządowcy, w tym wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski a także przedstawiciele Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM.

Ze strony polskiej deklarację podpisało sześciu  reprezentantów Pogotowi Ratunkowych na Dolnym Śląsku (Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Kłodzko i Zgorzelec). Stronę czeską reprezentowali przedstawiciele pogotowi ratunkowych z 5 regionów przygranicznych. „Będzie to niejako kontynuacja projektu prowadzonego w poprzednim okresie „Jak ratujecie u Was?” w ramach którego planujemy organizację różnego typu szkoleń, konferencji i staży dla ratowników medycznych z obu stron granicy.” – powiedział Bartosz Bartniczak, zastępca dyrektora EUWT NOVUM.

Ważnym elementem spotkania było podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy międzynarodowej między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską w zakresie ratownictwa medycznego na pograniczu polsko-czeskim. Jej brak uniemożliwia służbom ratunkowym przejazd przez granicę, co często powoduje np. konieczność przenoszenia pacjentów między karetkami na granicy. Uczestnicy zwracali uwagę na potrzebę podpisania umowy na szczeblu rządowym zawierającej rozwiązania systemowe i legislacyjne. „We współczesnej Europie, gdzie granice między państwami Unii są praktycznie niezauważalne ta umowa jest niezwykle potrzebna. Dla osób potrzebujących pomocy na pograniczu, także w górach, nie jest istotne czy pomocy udzielą im ratownicy polscy czy czescy, ale jak szybko i skutecznie będzie ona udzielona. Rozmawialiśmy już na ten temat m.in. z ambasadorem Czech na spotkaniu senackiej Grupy Polsko-Czeskiej i myślę, że już w przyszłym roku uda się stworzyć odpowiednie ramy prawne i podpisać umowę.”

Podczas spotkania podsumowano także realizowany w latach 2018-2020 przez ośmiu partnerów z Polski i Czech, w tym Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, które było Partnerem Wiodącym, projekt „Jak ratujecie u Was?”. Jego celem było zacieśnienie współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa medycznego z rejonu pogranicza polsko-czeskiego, a w jego ramach przeprowadzono wspólne szkolenia, konferencje, ćwiczenia oraz staże personelu medycznego. Projekt został doceniony przez Europejski Komitet Regionów, który umieścił go w „Raporcie monitorującym działalność Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w latach 2018-2019″ jako przykład dobrej praktyki w obszarze transgranicznej współpracy opieki zdrowotnej i pogotowi ratunkowych. „Podpisanie dzisiejszej umowy pozwala nam inwestować w kolejne przedsięwzięcia. Dużo bardziej ambitne, ale i bardziej kosztowne, które wymagają umowy międzyrządowej”. – powiedział Mariusz Gierus, dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.