Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał, że firma bezprawnie podwyższyła opłaty za internet i telewizję. I musi za to zapłacić gigantyczną karę.

Jednostronne i nieumotywowane prawnie zmienianie zapisów umowy na czas nieoznaczony oraz podwyższanie opłat przez Vectrę zainteresowało UOKiK. Konsumenci, którzy padli ofiarami nieuczciwych praktyk rynkowych, tewraz otrzymają rekompensatę.

Zarobek kosztem klientów

Vectra w latach 2019-2020 jednostronnie i bez wymaganej podstawy prawnej informowała konsumentów o dodaniu klauzuli modyfikacyjnej do trwających kontraktów. To prowadziło do zmian w ogólnych warunkach umów.

Bezprawnie wprowadzona klauzula pozwoliła spółce sugerować klientom podwyższenie opłat abonamentowych za każdą z usług telekomunikacyjnych. Jeśli w określonym terminie klient nie wypowiedział umowy, Vectra automatycznie pobierała podwyższone opłaty.

Tym praktykom przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zarzuty przedstawiono spółce w listopadzie 2021 roku. Uznano, że Vectra postąpiła niezgodnie z zasadą mówiącą o tym, że zmiana istotnych warunków obowiązującej umowy zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić tylko w sytuacji, gdy umowa to przewiduje. A każda modyfikacja powinna być wprowadzana na podstawie wcześniej ustalonej klauzuli, precyzującej, jaki warunek umowy i kiedy może się zmienić. Porozumienie między stronami powinno być partnerskie, w ramach pełnej dobrowolności i bez konieczności wypowiadania umowy.

Ponad 22 mln zł kary

UOKiK uznał, że Vectra naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na nią karę w wysokości ponad 22 mln zł. Dodatkowo zobowiązał ją do zaniechania tego typu działań oraz usunięcia ich skutków. To oznacza, że spółka będzie musiała zwrócić klientom nielegalnie pobrane od nich opłaty.

Jak przypomniał Tomasz Chróstny, szef UOKiK, „przedsiębiorca powinien dotrzymywać umowy zawartej z konsumentem zarówno w zakresie treści, jak i warunków świadczenia usług. Umowy z Vectrą zawarte na czas nieoznaczony nie miały klauzuli, która określałaby kryteria i zakres ewentualnych zmian. Jest to niezbędne, żeby konsumenci mogli przewidzieć, w jakich sytuacjach jednostronne zmiany mogą być wprowadzone, np. kiedy może wzrosnąć cena usługi”.

Na celowniku UOKiK

Nie tylko działalność Vectry zainteresowała UOKiK. Ostatnio Tomasz Chróstny za stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego nałożył ponad 1,6 mln zł kary na Pocztę Kwiatową. Choć firma zachęcała do skorzystania z jej usług, nie gwarantowała dostarczenia na czas kwiatów w dni szczególnego zapotrzebowania na upominki, czyli np. Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Dziadka czy walentynki.

Karę w łącznej wysokości niemal 3 mln zł nałożono także na BNP Paribas Bank Polski i Bank Pocztowy, które bezprawnie ograniczyły w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe do maksymalnie 2 lub 4 miesięcy, a nie 8.

Prezes UOKiK wszczął postępowanie także przeciwko Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. W tym przypadku zarzuty dotyczą rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego i polskim pochodzeniu serwisu. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

News4Media/fot. Canva

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.