Jak zapewniał wcześniej starosta jeleniogórski, zmiana nie będzie pociągała za sobą obowiązku wymiany przez mieszkańców powiatu dokumentów tj.: dowodów osobistych, praw jazdy czy dowodów rejestracyjnych.

W sprawie zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na karkonoski podjęli uchwałę radni powiatu jeleniogórskiego. Wypowiadały się także samorządy wchodzące w skład powiatu (5 było za, 2 wstrzymały się od głosu, 2 były przeciw).

Jak podano w przeprowadzonych konsultacjach społecznych ponad 72 proc. uczestniczących w nich mieszkańców powiatu poparło pomysł zmiany jego nazwy, przeciwne było ponad 22 proc. Pozytywnie w sprawie zmiany wypowiedział się wojewoda dolnośląski.

Propozycja zmiany nazwy powiatu jeleniogórskiego na powiat karkonoski uzasadniona jest w głównej mierze względami identyfikacyjnymi oraz promocyjnymi. Pozwoli na wyraźne zakreślenie różnicy pomiędzy powiatem jeleniogórskim a miastem na prawach powiatu Jelenią Górą, która nie dla wszystkich obecnie jest czytelna, a także pozwoli uniknąć nieporozumień związanych z myleniem nazwy powiatu jeleniogórskiego na przykład z powiatem zielonogórskim – tłumaczyli inicjatorzy pomysłu o zmianie. – Stanowić także będzie dopełnienie podejmowanych dotychczas wspólnych działań w zakresie promocji oraz umożliwi podejmowanie nowych, ukierunkowanych na rozpowszechnianie i propagowanie folkloru, tradycji, kultury regionalnej oraz budowanie lokalnej tożsamości.

Radni przypomnieli, że współpraca gmin pow. jeleniogórskiego doprowadziła do stworzenia m.in. „Marki Karkonosze”, w ramach, której podejmowane są działania promocyjne całego regionu m.in. na targach turystycznych w kraju i za granicą, a zatem zmiana nazwy powiatu byłaby dopełnieniem podejmowanych dotychczas wspólnych działań.

Nie zmieni się skład powiatu karkonoskiego. Wchodzić będą do niego miasta: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, a także gminy wiejskie: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.