– Od 12 marca ( ogłoszenie stanu epidemiologicznego) do 19 czerwca zarejestrowanych zostało 467 bezrobotnych z terenu powiatu i 554 z miasta Jelenia Góra. Obecnie w rejestrach pozostaje 3187 osób bezrobotnych. Trzeba zauważyć że jedynie 123 osoby z tej grupy zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ostatnie miejsca pracy, osób które trafiły do PUP w Jeleniej Gorze, to przede wszystkim: handel, przetwórstwo przemysłowe, działalność hotelarska i gastronomiczna a także placówki usługowe bankowości, finansów i telekomunikacyjne – informuje Dorota Rauch, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.
Liczba bezrobotnych zapewne byłaby znacząco wyższa, gdyby nie wsparcie finansowe dla firm, które w związku z COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji. Głównym celem udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy pożyczek oraz dofinansowań do kosztów działalności gospodarczej i wynagrodzeń jest utrzymanie zatrudnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze na wsparcie rynku pracy w powiecie jeleniogórskim i Jeleniej Górze, w związku z epidemią koronawirusa, pozyskał 50 mln zł. I od początku kwietnia udziela pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej.
– Do 19 czerwca przedsiębiorcy z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry złożyli 8 207 wniosków o pożyczkę, 840 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 586 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia dla 3 721 pracowników. Wpłynęło również 9 wniosków organizacji pozarządowych dla 42 pracowników – wylicza pani dyrektor. – Do tej pory Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze przelał na konta przedsiębiorców 33,2 mln zł. To środki z Funduszu Pracy (29,9 mln zł) oraz także unijne – z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER i Regionalnego Programu Operacyjnego (3,3 mln zł). Wypłaciliśmy już z wnioskowanych przez mikroprzedsiębiorców pożyczek na łączną kwotę niemal 31,4 mln zł. Ilość środków przelewanych każdego dnia na konta przedsiębiorców jest ogromna. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Góra pobili rekord, jednego tylko dnia wykonując 500 przelewów. Obecnie ta ilość jest już umiarkowana – około 200 przelewów dziennie. Wszystkie wnioski weryfikowane i wypłacane są sukcesywnie; niestety w dużej części dopiero po uzupełnieniu przez przedsiębiorców, co dodatkowo wydłuża terminy załatwienia.
Jeleniogórski Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że przedsiębiorcy w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą w ramach naboru nadal wystąpić o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
Organizacje pozarządowe w sytuacji spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.
Te nabory będą prowadzone do wyczerpania środków.
Mikroprzedsiębiorcy o udzielenie krótkoterminowej pożyczki mogą starać się bezterminowo.
Wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej można składać poprzez:
– portal praca.gov.pl
(przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP),
– elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP
/PUPJeleniaGóra
(przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP),
– w siedzibie PUP w Jelenia Góra, ul. Podchorążych 15, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 ( przedstawiając wniosek oraz dwa egzemplarze podpisanej umowy w zaadresowanej i zamkniętej kopercie),
– tradycyjną pocztę (przesyłając wniosek oraz dwa egzemplarze podpisanej umowy na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra).
Dokumenty przekazywane drogą elektroniczną należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Zeskanowane dokumenty przesłane na adres mailowy – nie będą rozpatrywane.

 

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.