Pracownicy jeleniogórskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w liście do prezydenta i miejskich radnych apelują o podwyższenie im wynagrodzeń. Na pismo odpowiedział urząd miasta, zwracając uwagę, że w pierwszej kolejności podwyżkę powinien zapewnić rząd, który dodatkowymi zleceniami nałożył na pracowników MOPS-u dodatkowe obowiązki. Miasto przystąpi jednak do rozmów.

Trudno ignorować argumenty, którymi pracownicy MOPS uzasadniają swoje oczekiwania. Wykonują wyjątkowo trudną, mocno obciążającą psychicznie pracę za niskie wynagrodzenie. Dla dla dużej części pierwszoliniowych pracowników ośrodka odbierana co miesiąc pensja jest taka sama jak obowiązujące w Polsce minimum płacowe. Podwyżek nie było tam od lat, a jedyne zmiany w wysokości wypłat wiązały się z formalnymi zobowiązaniami pracodawcy (wzrost płacy minimalnej, wyższy dodatek stażowy). Lawinowo rośnie natomiast ilość obowiązków. Efekt jest taki, że pracownicy jeleniogórskiego MOPS pracują ponad możliwości i siły, a wynagrodzenia nie wystarczają im na podstawowe wydatki. Sytuacje pogarszają braki kadrowe, przez które pracownicy muszą wykonywać jeszcze więcej, nie swojej i niewynagradzanej pracy. To musi być frustrujące, że osoby, których zadaniem jest pomagać najmniej zamożnym mieszkańcom miasta, same muszą dorabiać, żeby dopiąć domowy budżet. Co nie bez znaczenia, Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym w maju 2022 r. stwierdziła, że wynagrodzenia w jeleniogórskim MOPS są poniżej średniej wojewódzkiej.

Pracownicy domagają się podwyżki w kwocie 2 tys. zł brutto. I zapowiadają, że w razie konieczności podejmą bardziej zdecydowane kroki.

Na pismo zareagował urząd miasta. Rzecznik magistratu przedstawił poniższe stanowisko:

– Odnosząc się do listu pracowników jeleniogórskiego MOPS do prezydenta miasta oraz radnych rady miejskiej, który upubliczniony został w tym tygodniu w lokalnych mediach, chciałbym poinformować,

że prezydent miasta polecił podległym mu służbom podjęcie rozmów z załogą MOPS w celu wypracowania rozwiązania tej sytuacji.

Należałoby tu jednak wyjaśnić, że na obecną sytuację zawodową pracowników MOPS ogromny wpływ w ostatnim czasie miała bardzo duża ilości dodatkowych zadań zleconych nam przez rząd, na obsługę których ten sam rząd przeznacza środki absolutnie nieadekwatne do poświęconej pracy. O tym również w swoim liście mówią pracownicy.

Jeśli do tego dodamy fakt, że poprzez działania obecnego rządu budżet Jeleniej Góry uszczuplony jest w tym roku o około 50 mln zł, to samorząd postawiony jest w naprawdę ciężkiej sytuacji, jak i czym rekompensować pracownikom kolejne obowiązki, którymi obciążani jesteśmy przez dyspozycje rządowe.

Jako miasto staramy się na bieżąco podnosić wynagrodzenia pracownikom naszych jednostek, stosownie do wspomnianych już ograniczonych możliwości budżetowych. Ostatnia taka regulacja w wysokości około 500 zł brutto miała miejsce w lutym tego roku. Rozumiejąc jednak sytuację pracowników jeleniogórskiego MOPS oraz problemy, z którymi się mierzą, będziemy starali się rozwiązać tę sytuację i wygospodarować dodatkowe środki na wynagrodzenia. Niewykluczone jednak, że w tym celu zrezygnować będziemy musieli z innych zaplanowanych zadań.

Pozwolicie Państwo jednak, że rozmowy na ten temat prowadzić będziemy bezpośrednio z załogą i kierownictwem MOPS, a nie za pośrednictwem mediów. Oczywiście, kiedy wypracujemy tu wspólne stanowisko poinformujemy o nim opinię publiczną.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.