1,36 miliona złotych trafi do wsi w subregionie jeleniogórskim na projekty poprawiające warunki życia. Rozdysponowane przez urząd marszałkowski środki pochodzą z programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

– Niesłabnące zainteresowanie naszymi konkursami bardzo mnie cieszy. Każda promesa to dofinansowanie inwestycji ważnej z punktu widzenia lokalnej społeczności. To ich dobro i chęć zaspokojenia najpilniejszych potrzeb jest dla nas najistotniejsze – ocenia marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest skierowany do gmin wiejskich i miejsko – wiejskich, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł. Nie może ona jednocześnie przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. W połowie maja Sejmik Województwa Dolnośląskiego zadecydował o przyznaniu wsparcia finansowego dla 52 projektów na łączną kwotę 1,8 miliona zł. W samym subregionie jeleniogórskim dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę ponad 410 tysięcy złotych. Znalazły się wśród nich projekty realizowane w gminach: Pielgrzymka, Lubomierz, Świerzawa, Janowice Wielkie, Leśna, Gryfów Śląski, Lubań, Lwówek Śląski, Złotoryja, Zgorzelec oraz Kamienna Góra.

– Zależy nam na tym, aby dolnośląskie gminy prężnie się rozwijały. Wsparcie finansowe z tych trzech programów z pewnością poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy ich bezpieczeństwo na terenie poszczególnych gmin – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Na realizację projektów dotyczących bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2022 rok przeznaczono kwotę w wysokości 1,5 miliona złotych. Środki dedykowane były na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach konkursu dla gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i gmin miejskich poniżej 20 000 mieszkańców, wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej, polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, których właścicielem jest gmina. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 tysięcy złotych, co stanowi do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Ostatecznie dotacji udzielono 55 gminom, a w subregionie jeleniogórskim dofinansowanie otrzymało 14 projektów na łączną kwotę 345 tysięcy złotych. Gminy, które otrzymały dofinansowanie: Gromadka, Jeżów Sudecki, Leśna, Lwówek Śląski, Mysłakowice, Nowogrodziec, Osiecznica, Pielgrzymka, Pieńsk, Siekierczyn, Świerzawa, Złotoryja (gmina wiejska) i Złotoryja (gmina miejska).

Z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej realizowane są projekty z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dzięki dotacjom gminy m.in. budują i przebudowują oświetlenie drogowe, zatoki autobusowe, chodniki, przejścia dla pieszych, a także oznakowanie dróg gminnych. Dofinansowanie trafia do gmin o niskich dochodach i pozwala na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Z subregionu jeleniogórskiego dotacje uzyskało 6 gmin na łączna kwotę ponad 603 tysięcy złotych.

ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI

Dofinansowanie dla 11 gmin subregionu jeleniogórskiego na łączną kwotę ponad 410 tys. zł

1. Lubomierz 40 tys. zł – Remont dachu świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku

2. Janowice Wielkie 29 704 zł – Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Janowicach Wielkich

3. Leśna 27 018 zł – Wiata przy granicy – miejsce ekologiczno-edukacyjnych inicjatyw mieszkańców sołectwa Miłoszów

4. Gryfów Śląski 39 990 zł – Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach

5. Lubań 39 978 zł – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściszowie

6. Lwówek Śląski 40 tys. zł – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Przystani Izerskiej w miejscowości Brunów

7. Zgorzelec 33 448 zł – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żarskiej Wsi

8. Kamienna Góra 40 tys. zł – Remont pawilonu zaplecza wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Dębrzniku

9. Pielgrzymka 39 960 zł – Budowa placu zabaw w miejscowości Proboszczów wraz z urządzeniem skweru zieleni

10. Złotoryja 40 tys. zł – Modernizacja miasteczka rowerowego i strefy rekreacyjnej w Wilkowie – Osiedlu

11. Świerzawa 40 tys. zł – Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw na osiedlu Krzeniów w Nowym Kościele

BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

Dofinansowanie dla 14 gmin subregionu jeleniogórskiego na łączną kwotę prawie 346 tys. zł

1. Jeżów Sudecki 35 tys. zł – Remont i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Jeżowie Sudeckim

2. Leśna 17 920 zł – Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Leśna

3. Pieńsk 24 533 zł – Konserwacja urządzeń melioracyjnych w gminie Pieńsk

4. Nowogrodziec 11 310 zł – Bieżące utrzymanie melioracji wodnych położonych na terenie gminy Nowogrodziec

5. Lwówek Śląski 17 tys. zł – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w miejscowościach: Dłużec, Gaszów i Żerkowice

6. Mysłakowice 35 tys. zł – Remont i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Mysłakowice

7. Warta Bolesławiecka 13 460 zł – Konserwacja i remont melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka w roku 2022

8. Osiecznica 20 519 zł – Remont przepustów na rowach w miejscowościach Tomisław, Ołobok i Parowa

9. Gromadka 12 tys. zł – Konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2022

10. Siekierczyn 35 tys. zł – Konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w miejscowości Siekierczyn

11. Świerzawa 35 tys. zł – Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Świerzawa w miejscowości Lubiechowa

12. Pielgrzymka 35 tys. zł – Odtworzenie rowów i wymiana przepustów w miejscowości Nowa Wieś Grodziska

13. Złotoryja (miejska) 25 928 zł – Konserwacja urządzeń melioracji wodnych – działka nr 50 i 57 obręb 4 Złotoryja

14. Złotoryja (wiejska) 28 162 zł – Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy Złotoryja w m. Lubiatów

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ 2022

Dofinansowanie dla 6 gmin gmin subregionu jeleniogórskiego na łączną kwotę ponad 603 tys. zł

1. Gryfów Śląski 118 tys. zł – Budowa sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej i modernizacja sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego

2. Pielgrzymka 120 tys. zł – Poprawa bezpieczeństwa uczniów z terenu Gminy Pielgrzymka poprzez budowę zatoki autobusowej, postojowej, chodnika oraz oznakowanego przejścia dla pieszych

3. Kowary 90 tys. zł – Budowa dwóch bezpiecznych przejść oraz parkingu dla NSP i chodnika w Centrum Kowar

4. Lubań (w.) 82 tys. zł – Bezpieczniej w Gminie Lubań – budowa oświetlenia ulicznego

5. Olszyna 90 tys. zł – Oznakowanie dróg gminnych w gminie Olszyna

6. Siekierczyn 103 357 zł – Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Siekierczyn

Fot. UM

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.