52 miejscowości na Dolnym Śląsku, w tym 9 z naszego regionu będzie mogło realizować małe granty w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Samorząd województwa przeznaczył na wsparcie 1,894 mln zł

Celem projektu jest poprawa warunków rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz promowanie postaw obywatelskich.

Beneficjentami konkursu mogą być gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 30 000 zł i nie więcej niż 50 proc. kosztów. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

– remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczne, kulturalne lub społeczno – kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury itp.;

– budowę, przebudowę lub remont obiektów i zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i publiczne m. in. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, stadionów, trybun, hal sportowych, basenów, wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, ;

– zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) ;

– budowę, przebudowę lub remont urządzeń retencyjno – rozsączających,

– remont, wyposażenie lub remont wraz z wyposażeniem gminnych bibliotek publicznych;

– zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Odnowa Wsi Dolnośląskiej jest najdłużej działającym i największym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Finansowane z niego granty będą realizowane po raz czternasty. Dotąd przeznaczono na ten cel ponad 30 mln zł.

Miejscowości z naszego regionu, które otrzymały dofinansnowanie

Pokrzywnik (gm. Lubomierz) – remont dachu świetlicy wiejskiej – 40 tys. zł

Nowy Kościół (gm. Świerzawa) – zakup i montaż urządzeń na placu zabaw – 40 tys. zł

Janowice – modernizacja kompleksu sportowego – 29,7 tys. zł

Miłoszów (gm. Leśna) – budowa „wiaty przy granicy” – 27 tys. zł

Rząsiny (gm. Gryfów) – modernizacja i remont świetlicy wiejskiej – 39,99 tys. zł

Mściszów (gm. Lubań) – wyposażenie świetlicy wiejskiej – 39,98 tys. zł

Brunów (gm. Lwówek) – zagospodarowanie przestrzeni przy Przystani Izerskiej – 40 tys. zł

Żarska Wieś – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – 33,45 tys. zł

Dębrznik (gm. Kamienna Góra) – remont pawilonu przy boisku – 40 tys. zł

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.