Podszywanie się pod innego operatora jest niezgodne z prawem. Tak orzekł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładając jednocześnie dotkliwą karę finansową na jedną z nieuczciwych spółek. Jej klienci byli wprowadzani w błąd, przez co nieświadomie podpisywali niekorzystne dla siebie umowy.

Posypały się skargi

W komunikacie UOKiK czytamy, że firma oferująca usługi z zakresu dostawy internetu oraz telekomunikacji TeleGo wprowadzała potencjalnych klientów w błąd, aby osiągnąć podpisywanie przez nich kolejnych umów. Pracownicy spółki podczas bezpośrednich spotkań, głównie ze starszymi ludźmi, podawali się za przedstawicieli ich obecnych operatorów. Przedmiotem rozmów była zmiana warunków umowy. W rzeczywistości jednak niczego nieświadomi konsumenci dostawali do podpisu zupełnie nowe umowy.

„Spółka TeleGo za cel swoich praktyk obierała przede wszystkim seniorów, szczególnie wrażliwą grupę społeczną. Konsumenci nie otrzymywali od przedstawicieli TeleGo pełnej i rzetelnej informacji o przedsiębiorcy, z którym podpisują umowę oraz o celu wizyty. Zdobywanie nowych klientów poprzez podszywanie się pod dotychczasowego operatora, do którego klienci mają już zaufanie, jest nieetyczne” – wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chróstny.

Ponadto kontrole wykazały, że operator nie dostarczał podpisującym umowy kompletu dokumentów. Brakowało m.in. formularza odstąpienia od umowy, choć zgodnie z prawem konsumenci mają 14 dni na skorzystanie z takiej możliwości. Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 7 906 551 złotych. Zobowiązał również przedsiębiorstwo do opublikowania niniejszej decyzji na swojej stronie internetowej oraz przesłanie jej listem poleconym do każdego klienta, z którym została podpisana umowa.

Jak uchronić się przed tego typu oszustwem?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów należy wykazać się ograniczonym zaufaniem. Stosownym jest poproszenie przedstawiciela firmy o wskazanie w umowie wszystkich punktów, o których mowa jest podczas ustnego ustalania jej warunków. Każdy podpisywany dokument powinien być dla nas zrozumiały i jasny, a w nasze ręce operatorzy zobowiązani są przekazać kopie tychże dokumentów. Jak już wcześniej zostało wspomniane, w polskim prawie obowiązuje 14-dniowy czas do namysłu. Oznacza to, że możemy zrezygnować z zawartej umowy bez podania przyczyny.

News4Media/ fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.