Program Inwestycji Strategicznych jest częścią „Polskiego Ładu”. Premier, Mateusz Morawiecki właśnie przedstawił zasady działania tego mechanizmu.

To już kolejne rozwinięcie „Polskiego Ładu”, czyli gospodarczo-społecznego planu Zjednoczonej Prawicy. Tym razem, w Świdniku na Lubelszczyźnie Mateusz Morawiecki mówił o Programie Inwestycji Strategicznych, który ma być realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Taki montaż linii finansowo-kredytowych pod realizację projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych różnej natury, jest jednym z filarów „Polskiego Ładu”. Dlatego dzisiaj z odwagą prezentujemy państwu program inwestycyjny „Polskiego Ładu”, który ma na celu zrekompensować te wielkie deficyty III RP, deficyty polityki gospodarczej.” – mówił szef rządu.

Dzięki tym pieniądzom polska gospodarka ma się stać bardziej konkurencyjna i mają zostać nadrobione zaległości w infrastrukturze. Dodatkowo, dzięki inwestycjom, mamy przyciągać zagranicznych inwestorów. „Mówimy o programach, które w ciągu najbliższych trzech lat mogą przekroczyć 100 mld zł, podczas gdy roczne łączne wydatki inwestycyjne wszystkich samorządów to 50 mld zł.” – ujawnił Mateusz Morawiecki

Zasadą ma być to, że samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. Pieniądze mogą być przeznaczone niemal na wszystko – od budowy żłobków po drogi. Przy czym nie będzie limitów określających rozmiar projektów.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje na początku dwie pilotażowe edycje programu, pierwszą uruchomi jeszcze w czerwcu, wtedy też poinformuje o szczegółach.

Zasady

BGK będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie i weryfikował je formalnie. Zbiorczy raport przekaże komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a ta przygotuje rekomendację, na podstawie której premier zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Następnie BGK wystawi promesy, a to od razu pozwoli samorządom ogłosić przetargi.

To jest program „Polskiego Ładu”, program działania z rozmachem, perspektywicznego, długofalowego; w dłuższym terminie zaplanowane inwestycje strategiczne, które podniosą poziom produktywności całej polskiej gospodarki.” – mówił premier.

News4Media, fot.: KPRM

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.